Digitalisera mera – KickStart Go Sydöstra NorrlandVilket digitaliseringsbehov vill ni förverkliga?


Fiber Optic Valley och FindIT kan nu erbjuda hjälp till små och medelstora industriföretag som vill inleda eller fortsätta sin digitaliseringsresa. 

Från ord till handling kan vi nu coacha ditt industriföretag i rätt riktning utifrån vilket behov och vilka digitala utmaningar ni står inför. Du får stöd i ert arbete att åstadkomma en positiv förändring baserad på digitalisering. Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter utifrån era behov och att koppla ihop dig med rätt expertis.

Välkommen att kontakta oss i KickStart Go Sydöstra Norrland för att förverkliga ert digitaliseringsbehov. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära företag.

Vill du veta mer? Hör av dig till ola.wallberg@fiberopticvalley.com eller britta.haag@findit-solutions.se eller fyll i kontaktfomuläret så kontaktar vi dig
 

Kontaktformulär


Vilken typ av coachning kan mitt industriföretag få inom KickStart Go?


Coachingen anpassas för behovet för er verksamhet och just er förändring. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Innehållet kan exempelvis i detalj bestå av ett antal eller flera av dessa delar:

 • Inventering av nuläge / mognad
 • Kompetensinventering
 • Genomgång av era egna tankar på området
 • Omvärldsbevakning och inventering av liknande redan genomförda projekt
 • Finns effekter att uppnå i anslutning till föreslaget behov
 • Vilket data kan ge effekt och hur ska det kompletteras, korreleras och visualiseras
 • Hur kan vi interagera mer direkt med våra kunders- och leverantörers system


Möjligheter att samverka med andra i liknande implementeringar
Stöd med:

 • leverantörs- och teknikinventering för digitalisering
 • upphandling och kravspecificering
 • implementerings- och utvecklingsprojekt
 • utvärdering, resultatspridning och möjlig duplicering
 • –identifiera och ansöka om tillkommande finansiering


Coaching för digitalisering kommer inom ramen för detta projekt erbjudas till 35 företag (SME). Omfattningen per coaching är utifrån behov men är begränsad till 65 h per företag under en period av som längst 6 månader. En avgift, mellan 4 000 och 12 000 SEK, kommer att tas ut av de deltagande företagen baserat på antalet anställda.

KickStart Go som en del i Digitaliseringslyftet

Digitaliseringslyftet är ett initiativ från Tillväxtverket med fokus på industriföretag och industrinära tjänsteföretag, satsningen är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri. Under 2017 och 2018 är tanken att fler än 300 små och medelstora industriföretag i hela landet ska erbjudas coachning för att öka användandet av digital teknik. 

Läs mer här

För frågor och funderingar kontakta

Ola Wallberg, affärsområdesansvarig Fiber Optic Valley, Ola.wallberg@fiberopticvalley.com, 073-094 92 99 eller
Britta Haag, Processledare FindIT, britta.haag@findit-solutions.se, 026-24 17 57