PROGRAM

Tre olika spår att välja på under dagen
Läs mer »

TALARE

Bekanta dig med våra proffsiga talare
Läs mer »

UTSTÄLLARE

Håll koll på branschen och
besök årets utställare

Läs mer »

DELTAGARE

Vilka kommer och vem vill du nätverka med?
Läs mer »

FJOLÅRETS PROGRAM


Dagen inleds med frukostföreläsning för den som är vetgirig
och morgonpigg. Ämnet är det högst aktulla GDPR.  

Därefter presenterar vi en heldag av föreläsningar och nätverkande.
Två gemensamma talare och sedan ett gediget program i
tre valfria spår:

FRAMGÅNG VIA SAMVERKAN OCH TESTARENOR
FRAMTIDENS KOMPETENSER OCH VERKTYG
DIGITALISERING – TRÄFFA FÖRETAGEN SOM HAR TAGIT STEGET 

ANMÄLAN ÄR STÄNGD

FRUKOST­FÖRELÄSNING

ENTRÉN SANDBACKA PARK
07.15-08.00
REGISTRERING FÖR DIG SOM KOMMER PÅ FRUKOSTFÖRELÄSNING
Ladda upp med en god frukost och intressant och mycket aktuell föreläsning
FUTURUM
08.10-08.50
INGEN SLIPPER UNDAN! ÄR DU OCH DIN ORGANISATION REDO INFÖR GDPR?
Finns du i en verksamhet som på något sätt hanterar personuppgifter? Hur påverkas din organisation och har ni identifierat vilka områden ni måste arbeta särskilt med? Hur kan du stödja din organisation i arbetet för att nå fram till compliance? 

Den 25 maj 2018 vinner General Data Protection Regulation laga kraft. På vårt seminarium pratar vi om hur GDPR påverkar dig och din organisation, ger exempel på hur man kan lösa olika situationer och går igenom de viktigaste delarna i GDPR som du behöver ha koll på.

Paul Dominique, konsult inom IT-leverans och verksamhetsutveckling, Konsultbolag1

IT-FORUM 2017
SAMARBETE OCH DIGITALISERING SOM MOTOR FÖR INNOVATION

ENTRÉN
08.15-08.55
REGISTRERING OCH KAFFE
Välkommen till en dag på Sandbacka Park där FindIT och våra deltagande partners hoppas att du ska få många intressanta möten, nyheter och inspiration.
STORA SCENEN
09.00-09.20
VÄLKOMMEN TILL IT FORUM 2017
Johan Färnstrand, Regiondirektör, Region Gävleborg inviger årets IT Forum. 

Moderator: Malin Rogström, Utvecklingschef, Sandbacka Science Park
STORA SCENEN
09.20-10.00


FRAMTIDENS ROBOTIK
Robotar är en naturlig del av vårt dagliga liv idag. Vi ser självkörande bilar och robotgräsklippare och allt bygger på den snabba utvecklingen av ny teknik. Men vilka trender ser vi i framtiden när det gäller industrirobotar? Vi lovar att Susanne Timsjö kommer att ge dig en inspirerande bild av hur ny teknik kommer att revolutionera tillverkningsindustrin och hur människor och robotar kommer att samarbete i framtiden. 

Susanne Timsjö, Sales Manager Robots and Applications, Sweden, ABB Robotics
DU VÄLJER SPÅR

FRAMGÅNG VIA SAMVERKAN OCH TESTARENOR

SIGMA
10.20-10.45
GÄVLE INNOVATION ARENA – ETT STARKT EXEMPEL PÅ NYTTAN MED SAMVERKAN
En av Sveriges största geografiska datazoner byggs upp i Gävle för att tillgängliggöra geografisk data för innovation och utveckling. Här speglas den verkliga världen i den digitala 4D-världen för att skapa interaktiva möjligheter att testa, utveckla och visualisera nya innovativa lösningar och produkter. Hör Anna Fjällström berätta om styrkan med regional kraftsamling för att skapa hållbar utveckling och tillväxt samt om resan dit.

Anna Fjällström, CEO,  Future Position X

SIGMA
10.45-11.10
ATT LÅNGSIKTIGT SÄKRA KONKURRENSKRAFTEN 
När de långsiktiga strategiska planerna hos våra företag och sträcker sig 4-5 år bort i tiden så behöver någon ta ansvar för att vi fortfarande kommer att vara konkurrenskraftiga om låt säga 20-30 år.

Ett Science Center arbetar med att skapa intresse för teknik och naturvetenskap hos barn och unga och har siktet ställt på en framtid som vi inte vet särskilt mycket om. 2047 Science Center jobbar i samverkan med företag och organisationer för att ge uppgifter med mening och hitta nya vägar för att säkerställa tillgången till kompetens både i det kortare och det långa perspektivet.

Lena Lagestam, Publika Relationer,  2047 Science Center
MÖTESTORGET
11.10-11.30
PAUS – KAFFE OCH MINGEL BLAND UTSTÄLLARNA
SIGMA
11.30-11.55
HUR KAN ÖPPEN INNOVATION BIDRA TILL INDUSTRIFÖRETAGENS INNOVATIONSFÖRMÅGA
Här presenteras resultat från en internationell studie kring öppen innovation. Studien visar hur företag samverkar med olika partner i produktframtagning och identifierar vilka arbetssätt som bidrar till att utveckla innovativa och kostnadseffektiva produkter och tjänster.

Lars Bengtsson, Professor, Högskolan i Gävle
SIGMA
11.55-12.20
SMART INDUSTRI – DIGITALISERING NYCKELN TILL ATT MÖTA GLOBAL KONKURRENS
IVAs projekt Smart industri uppmärksammar och uppmuntrar företag som utnyttjar den nya digitala tekniken. De jobbar också för att stimulera företag som inte kommit lika långt att ta nästa steg.

Johan Carlstedt, projektledare, IVA
STORA SCENEN
12.20-13.30
 LUNCH OCH MINGEL BLAND UTSTÄLLARNA
SIGMA
13.30-14.20
FRAMGÅNGSRIK INNOVATION - EN OMSORGSFULL MIX AV KULTUR OCH TEKNIK
Vi delar med oss av erfarenheter och praktiska exempel på hur man skapar framgångsrik innovation.

Marcus Strömblad, Sales Director Manufacturing Vertical, Fujitsu och Patrik Karlsson, Digital Business Architect, Husqvarna

DU VÄLJER SPÅR

FRAMTIDENS KOMPETENSER OCH VERKTYG

FUTURUM
10.20-11.10
ÖKAT ENGAGEMANG OCH BÄTTRE UPPLEVELSER GENOM GAMIFICATION
Antingen så designar vi IT-lösningar med tydliga idéer och mål för vilka beteenden och behov de ska stödja eller så låter vi processerna och i värsta fall systemen diktera våra användares beteenden. Hur viktigt är drivkrafter, motivation och engagemang för att skapa effekterna? Och med vilka metoder kan vi designa lösningar som engagerar? Fredrik Jonsson och Jan Bidner resonerar högt kring personas, spelartyper, drivkrafter och user journey mapping som verktyg för att designa rätt saker för rätt användare.

Fredrik Jonsson, (UX och VR) och Jan Bidner, (Digital strategi och Gamification), Sogeti
MÖTESTORGET
11.10-11.30
PAUS – KAFFE OCH MINGEL BLAND UTSTÄLLARNA
FUTURUM
11.30-11.55
IoT FÖR ÖKAD PERSONSÄKERHET I INDUSTRIN
Säkerhet är en avgörande arbetsmiljöfråga i stålbranschen, och den är också starkt kopplad till kvalitet i produktionen. I projektet undersöker vi om vi genom att använda IoT-teknik kan göra samarbetet mellan människa och maskin säkrare.
Projektet är ett samarbete mellan SSAB, Kanthal, Boris design studio, SSG och RISE SICS Västerås.  

Malin Rosqvist, Research project manager, RISE SICS Västerås och Anna Karlsson, Boris Design Studio.
FUTURUM
11.55-12.20
DEEP PROCESS LEARNING
Pappersindustrin har arbetat länge och metodiskt för att ständigt förbättra sina processer. Frågan som projektet ställer sig är om det går att bli än mer effektiv genom att analysera de stora mängder data som genereras under produktionen?
Projektet DeeP är ett samarbete mellan BillerudKorsnäs, PulpEye, Peltarion, RISE SICS Västerås och FindIT. 

Malin Rosqvist, Research project manager, RISE SICS Västerås och Thomas Storjsö, PulpEye.STORA SCENEN
12.20-13.30
 LUNCH OCH MINGEL BLAND UTSTÄLLARNA
FUTURUM
13.30-13.55
ANSTÄLL EN ROBOT OCH LÅT DINA MEDARBETARE FOKUSERA PÅ VÄRDESKAPANDE UPPGIFTER
Robotic Process Automation (RPA) är en sofistikerad mjukvara som automatiserar regelbaserade processer. RPA kan liknas med digital arbetskraft – en robot som tar hand om dina manuella, repetitiva och administrativa uppgifter och därigenom frigör tid för mer värdeskapande aktiviteter. Roboten fungerar som en egen användare i befintliga system, och därför slipper man nya implementeringar och integreringar.

RPA kommer att ha en självklar plats i samhället och våra organisationer – frågan är när, inte om man ska ta första steget. Vi delger våra praktiska erfarenheter från införandet av Robotar och hur detta kan skapa värde för er organisation.

Karl-Johan Linghede, Vice President och ansvarig för RPA på Acando
FUTURUM
13.55-14.20
EN ARBETSPLATS MED 4G
För första gången i historien är det fyra generationer i den arbetande befolkningen. Det innebär att företagen står inför en unik blandning av generationer som alla förväntar sig, förstår och trivs med olika arbetssätt. Vilka verktyg kan du nyttja för att tillgodose allas behov? Vilka kompetenser finns idag och hur kommer det att se ut imorgon? 5 snabba tips om hur du kan hantera de olika förväntningarna.

Veronica Magnusson, Global Competence and Development Manager, Sandvik Materials Technology

DU VÄLJER SPÅR

DIGITALISERING – TRÄFFA FÖRETAGEN SOM HAR TAGIT STEGET 

OMEGA
10.20-10.45
PRESENTATION AV KICKSTARTSSATSNINGEN
Genom Kickstart Digitalisering får industriföretag chansen till snabbt stöd i sin digitala transformation. Malin Rosendahl  berättar om konceptet där du har möjlighet att komma igång med, eller fortsätta att utveckla ditt företag genom digitalisering. 

Maria Rosendahl, Chef Kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen
Maria Rosendahl
OMEGA
10.45-11.10
INDUSTRI 4.0- VAD ÄR DET OCH VAD KAN DET GE FÖR EFFEKT I DIN VERKSAMHET
Invotech Solutions AB grundandes 2004 och har gjort resan att gå från ett traditionellt utvecklingsföretag till att idag arbeta med digitaliseringslösningar främst inom industrin.
Pat ik berättar om resan dit och vad som gjorde det möjligt samt ger en inblick i vad digitalisering är för Invotech och vilka effekter det ge.

Patrik Falk, CEO, Invotech.
MÖTESTORGET
11.10-11.30
PAUS –– KAFFE OCH MINGEL BLAND UTSTÄLLARNA
OMEGA
11.30-11.55
SMARTA SENSORER OCH IOT-LÖSNINGAR ÖVERVAKAR JÄRNVÄGENS INFRASTRUKTUR I REAL-TID
Med hjälp av smarta sensorer och IOT lösningar övervakar företaget D-Rail järnvägens infrastruktur i real-tid. Eventuella defekter i infrastrukturen upptäcks och kan meddelas innan de hinner orsaka stopp i trafiken. Frågan är, hur hittar man nålen i höstacken och på vilket sätt använder man ”Big Data” för detta ändamål? 

Christoffer Hamin, D-Rail

OMEGA
11.55-12.20
KUNDENS BEHOV I CENTRUM FÖR INNOVATIVA TÄNKESÄTT
Det är inte den som uppfinner den bästa legobiten som kommer att vara morgondagens vinnare, det är den som har bäst förmåga att sätta samman flera legobitar till den bästa modellen som kommer att vinna kundernas förtroende. Genom att lära känna kundernas verkliga behov kan vi använda innovativa tänkesätt för att skapa digitaliserade affärsmodeller som skapar kundvärde och ger ett försprång på marknaden.
Jörgen Malmberg, Innovation strategist   CTEK
STORA SCENEN
12.20-13.30
LUNCH OCH MINGEL PÅ UTSTÄLLARTORGET
OMEGA
13.30-13.55
BLOCKCHAIN– VAD FINNS BAKOM HYPEN
Blockkedja är ett ord på allas läppar och utlovas ofta som lösningen på alla problem. Men vad är den för något och håller tekniken vad som lovas? Vi får en översikt av tekniken och får exempel på hur innovation med utgångspunkt i blockkedjan kan förbättra affärsmodeller.

Mikael Söderman, Solution Design Architect, BAS, Gävle FUJITSU
________________________________
Vi reserverar oss för ändringar i programmet

GEMENSAM AVSLUTNING AV IT FORUM 2017

STORA SCENEN
14.50-15.10


STORA SCENEN
15.10-16.00
VI SUMMERAR DAGEN I SPÅREN
Vad har sagts i de tre spåren? Vilka tankar har kommit fram?
Moderator hjälper oss att få inblick i vad som har skett i de parallella spåren under dagen.


ÖPPEN INNOVATION PÅ SANDVIK - ÖKAT SAMARBETE FÖR ATT GÖRA STÖRRE SKILLNAD 
I en värld där det blir allt viktigare att snabbt lansera innovationer på marknaden behövs nya arbetssätt och samarbeten för att nå framgång. Sandvik Materials Technology har lanserat en portal för öppen innovation där samarbetspartners bjuds in för att lösa utmanande problem.

Innovation är centralt inom Sandvik och ett av företagets kärnvärden. Bakom tanken med öppen innovation ligger det faktum att företag idag inte har råd att enbart förlita sig på sin egen forskning, utan behöver dra nytta av externa kunskaper. Lyssna på Vice VDn och chefen för FoU på Sandvik Materials Technology, Pasi Kangas och ta del av hans erfarenheter av denna nya satsning.

Pasi Kangas, vice VD och chef för FoU, Sandvik Materials Technology
STORA SCENEN
16.00-16.20
SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION
Tillsammans med moderator sammanfattar och knyter vi ihop dagen.


FÖR MER INFORMATION

Kontakta oss på FindIT
026 - 24 17 57

info@findit-solutions.com

FINANSIÄRER

HUVUDPARTNER