PROG­RAM

HÅLLPUNKTER UNDER DAGEN
Förändringar i schemat kan förekomma

FRUKOST­FÖRELÄSNINGAR

07.15-07.55  Registrering och frukost från 7:15
08.00-08.50 Jämställdhet och mångfald – bli medveten om dina omedvetna beslut
Vi blir exponerade för 11 miljoner bitar information per sekund. Samtidigt har vi enbart processförmåga att medvetet hantera 40 bitar per sekund. Frågan blir då hur vår omedvetna hantering av information påverkar våra beslut och interaktion med omvärlden? Kom och lyssna till hur Acando arbetar med mångfald och jämställdhet och varför vi aldrig kommer att prioritera bort frågan.

Carolina Sjöstrand, Acando​

Ökat engagemang och bättre upplevelser genom gamification
Ett sätt att förstärka önskade beteenden och förbättra upplevelsen av de digitala verktygen och kanalerna är att använda feedbackmekanismer och element från spelvärlden.
Hur, varför och ett lyckat case.

Mattias Rytterkull, Acando

IT-FORUM 2016

Framtidens industri - digitaliserad och hållbar


REGISTRERING
08.15-09.00  Registrering. Kaffe, smörgås och mingel.
GEMENSAM INLEDNING  STORA SCENEN
09.00-09.10 Välkommen till IT-Forum 2016
Britta Haag, processledare FindIT och moderator Malin Rogström
09.10-09.20 10 år med IT-Forum!
Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör Sandvikens kommun, Johan Malmgren, IT chef, Sandvik och Ulrika Malmkvist, Utvecklingschef, Sandbacka Park inviger årets IT-Forum som är det 10:e i ordningen.
09.20-10.10 Digital innovation och framtidens affärer
Martin Deinoff, VD, ITCH/Digital Innovation Lab

DU VÄLJER SPÅR


DIGITALISERING OCH INNOVATIONSFÖRMÅGA  FUTURUM
10.20-10.45 SVT:s digitala resa skapar nya affärsmöjlighter
Peter Andersson, verksamhetsutvecklare, Sveriges Television
10.45-11.10 Cloud Assessment – Har du en strategi för att ta dig till molnet?
Mikael Håkansson, XLENT
11.10-11.30 Paus och mingel på mötestorget
11.30-12.20 Förutsättningarna för innovation - Utmaningar och möjligheter för processindustrin
Cecilia Hyrén (MSc), SICS & Anders Wikström (PhD), SICS samt grundare CINO Prindit
12.20-13.30 Lunch & mingel
13.30-13.55 Smarta sensorer och IOT-lösningar övervakar järnvägens infrastruktur i real-tid
Christoffer Hamin, D-Rail
13:55-14:20 Så påverkar digitaliseringen marknads- och säljkommunikationen
Ola Engman, Ohappa


NY TEKNIK OCH KOMPETENS SOM FRAMGÅNGSFAKTORER  OMEGA
10.20-11.10 När verkligheten inte räcker till. VR 3.0 + UX = sant
Fredrik Jonsson, Sogeti
11.10-11.30 Paus och mingel på mötestorget
11.30-11.55 Gamification i industrin
Lasse Aspelin, Stora Enso, Skutskärs Bruk och Magnus Björkman, Tension
11.55-12.20 Ser ni värdet i en mångfald av kompetenser och hur tar ni tillvara på olikheterna?
Veronica Magnusson, Global Talent Acquisition Manager, Sandvik
12.20-13.30 Lunch & mingel
13:30-14:20 Digitala informationen flyttar in i vårt synfält – nästan var vi än befinner oss
Ulf Skoglund, CGI


DIGITALISERAD INDUSTRI­PRODUKTION  SIGMA
10.20-11.10 GLOBALA DIGITALISERINGS­TRENDER INOM TILLVERKNINGS­INDUSTRIN
Industry 4.0: Bulding the digital Enterprise
Stefan Hedvall, PWC
11.10-11.30 Paus och mingel på mötestorget
11.30-12.20 DIGITALISERINGEN - ETT FÖNSTER FÖR SVENSK INDUSTRI Vad gör vi i Sverige för att stötta små och medelstora företag att ta vara på digitaliseringens möjligheter?

Ola Asplund, IF Metall, IF Metall
12.20-13.30 Lunch och mingel
13.30-14.20 TEKNIKENS FRAMKANT: INDUSTRIPROJEKTEN SOM UTVECKLAR TEKNIKEN
Plattform för processindustrins digitalisering
Mikael Rudin, ABB

IoTSP - Internet-of-things, Services, and People
Kristian Sandström, Senior Researcher, SICS

Information och de senaste nyheterna från det strategiska innovations­programmet Process­industriell IT och Automation PiiA, Anders OE Johansson, PiiA.


GEMENSAM AVSLUTNING  STORA SCENEN
14.20-14.50 Fika och mingel på Mötestorget
14.50-15.10 Reflektion och sammanfattning från spåren
15.10-16.00 Can you teach an old dog to sit?
How to implement information security in a 150 year old business​.
Ralph Benton, Manager, Sandvik Group Information Security and IT Risk.
16.00-16.20 Vi avrundar dagen från stora scenen. Sammanfattar och diskuterar.
16.20-17.00 After IT-Forum-mingel med FindIT  för den som vill hinna med lite eftersnack och samla sina intryck efter en fullspäckad dag.
För mer information:
Helen Söderlund, FindIT
Telefon: 026 - 64 89 02
E-post: helen.soderlund@findit-solutions.se

Huvudpartner IT-Forum 2016