Logga

EVENEMANG

Artikel img

Högskolan bjuder in små och medelstora företag till 3d-workshop

Den senaste utveckling av sensorer för 3D digitalisering av objekt eller miljöer gör tekniken alltmer tillgänglig. Vid sidan av de traditionella och mer teknisk avancerade system för bl.a. laserbaserad 3D skanning, har det utvecklats ett bredd spektrum av prisvärda 3D sensorer som har stor potential till innovationer i många branscher.

Målet med denna 3D digitaliserings workshop är att deltagarna ska få en inblick i befintliga 3D digitaliserings tekniker i marknaden och att lära sig om deras tekniska möjligheter och begränsningar. Genom praktiska experiment med ett antal olika 3D sensorer i lågpris-segmentet ska deltagarna under workshopen få insikt i deras prestanda. I gruppdiskussioner kommer deltagarna att reflektera över tänkbara användnings- och innovations möjligheter i sina respektive verksamheter.

Workshopen riktar sig till små och medelstora företag inom alla branscher i Region Gävleborg som har ett teknikintresse och är nyfikna på att utforska hur 3Ddigitalisering kan leda till innovation och ökade konkurrensfördelar i sina respektive verksamheter. Deltagarna förväntas ha en viss teknisk bakgrund/intressen men inga programmeringskunskaper krävs. Workshopen ges på Engelska.

Ledaren för workshop:
Workshopen leds av Stefan Seipel, professor datavetenskap vid HiG och ledare för
projektet Spatial Data Innovation och understöds av projektteamet. (Dr. Fei Liu,
Kuhelee Chandell, Dr. Julia Åhlén, Prof. Mohammad Bagherbandi).


Program:
13:00 Inledning och presentation av deltagarna
13:15 En överblick i sensorer för 3D skanning och 3D mätning
13:45 Teknikdemonstration/övning del 1
14:15 Paus med fika
14:30 Teknikdemonstration/övning del 2
15:00 Brainstorming i grupper
15:30 Rapportering från grupper
16:00 Summering och avslutning


Genomförande:
Workshopen erbjuds som en blandning av campus- och distansworkshop.
Observera att antal platser på campus är begränsad till 10 deltagare. Ange vid
anmälan till workshop om du vil delta på plats eller via distans. Beroende av rådande
pandemisituation kan hela workshopen att komma genomföras via distans, vilket
meddelas senast 1 december till de som har registrerat deltagande vid campus.

Anmälan:
Antalet platser är begränsat, anmälan på Högskolan i Gävles webbplats

TID & PLATS

När?
3 december, kl. 13:00 - 16:14

Var?
Högskolan i Gävle 99:520
och
digitalt via Zoom

Arrangör
Högskolan i Gävle