Logga

EVENEMANG

Artikel img

”Kraft att förändra”

Tips från iTid om tre inspirerande seminarier med temat ”Kraft att förändra” som genomförs i samverkan med Produktionslyftet under hösten. Samtliga seminarier är kostnadsfria.

Konkurrensen ökar, teknikutvecklingen går snabbare, allt blir digitalt och kraven på hållbarhet blir alltmer omfattande. Alla företag behöver utveckla sin verksamhet och förnya sig i allt snabbare takt. Men utvecklingen innebär inte bara nya krav, problem och ökad press, utan väl så mycket nya möjligheter att bygga en verksamhet ni vill ha – såväl ägare, medarbetare, kunder och omgivande samhälle.

Produktionslyftet har väglett framgångsrika förändringsprocesser i 270 företag under 13 års tid. Vi vill dela med oss av några erfarenheter bakom dessa framgångar inom tre centrala områden: företagskultur, medarbetarengagemang och ledarskap.
Vi genomför varje möte vid två tillfällen, där du kan välja det som passar dig.

Att bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse - 9 oktober 2020
Richard Berglund, Produktionslyftets metodutveckling. Länk till anmälan

Att få medarbetarnas engagemang - 5 november eller 6 november 2020
Johanna Strömgren/Carolina, Jarenius ansvariga för KTHs utbildning kopplad till Produktionslyftet. Länk till anmälan 5 nov , 6 nov

Att leda för digital utveckling - 9 december eller 11 decmber 2020
Christian Silvasti, tidigare vd vid Emballator. Emballator har medverkat i Produktionslyftet och vunnit flera priser för sin utveckling. Länk til anmälan 9 dec, 11 dec


Praktisk information
Frukostmötena genomförs digitalt
När: 08.30-09.30, enligt ovan.
Var: Anslut via zoom, länk skickas till dig några dagar innan mötet
Kontaktperson: annika.nilsson@ri.se
Anmälan: Antalet platser är begränsat, anmälan på Produktionslyftets webbplats

Finansiärer produktionslyftet

TID & PLATS

Datum
9 oktober (första seminarie tillfället)

Adress
Digitalt frukostseminarium

Arrangör
Produktionslyftet

Kontakt
Annika Nilsson, RISE
annika.nilsson@ri.se