Logga

NYHETER

Kundcase bild

ÅR 2019: VAD HAR HÄNT?

Här har vi samlat några händelser från året som har gått och vad FindIT har arbetat med. Vi delar med oss av alltifrån om att starta upp nya projekt, avslutat ett par spjutspetsprojekt till att kartlägga det digitala säkerhetsläget hos små och medelstora företag i regionen.

PiiA-utlysning

VÅRENS FÖRSTA INFORMATIONSTRÄFF

I början av året arrangerade FindIT, tillsammans med PiiA (Processindustriell IT och Automation) en informationsträff för att berätta om årets utlysningar och finansieringsmöjligheter. Träffen ledde till att flertalet av besökarna ansökte om bidrag för sina projektidéer. Ett annat resultat från träffen var mötet med ett företag som var i behov av finansiering för en produktionsidé. Det mötet ledde till att FindIT hjälpte detta företag att söka finansiering hos en passande projektfinansiär: Produktion 2030. Dessvärre ledde det inte till några pengar eller något utvecklingsprojekt denna gång, men erfarenheter, nya idéer och kontakter föddes fram utifrån denna ansökan.

TRÄFFAT 49 FÖRETAG

Under 2019 har FindIT besökt 49 små och medelstora industriföretag i Gävleborg och Dalarna.

PiiA-utlysning

100 PERSONER HAR GÅTT MED I NÄTVERKET

Fram till och med december 2019 har FindITs nätverk byggts på med nya kontakter från industri, IT-branschen, offentlig sektor och akademi. Nätverket har ökat med 100 personer; personer som både har behov av industriell IT och personer med kompetens att leverera lösningar för dessa behov.

Vi på FindIT hälsar er varmt välkomna.

FLER ÄN 370 PERSONER HAR TRÄFFATS

De evenemang, workshops och seminarier som FindIT har arrangerat och varit medarrangörer i har lockat över 370 personer under året. Av dessa tillfällen uppger majoriteten av besökarna att de har fått nya kontakter. Det är när människor möts som idéer föds. Några av arrangemangen är:

PiiA-utlysning

89 UNIKA IT-KOMPETENSER

FindIT har varit med och bidragit med regional IT-kompetens till Be Digitals matchningsfunktion. Plattformen hjälper företag att definiera sitt digitaliseringsbehov och matchas därefter med kompetenser inom IT som kan hjälpa till att leverera detta. Till matchningsfunktionen >

GENOMFÖRT FYRA FÖRSTUDIER

 • Hur kan små och medelstora industriföretag dra nytta av 5G?
  Mastersstudenten Arefeh Azadehnia från Högskolan i Gävle undersökte hur små och medelstora kan dra nytta av 5G (femte generationens mobilnät). Läs mer om undersökning här >

 • Processmognad och digital mognad hos tillverkande företag
  FindIT har varit med och genomfört intervjuer med små och medelstora tillverkande företag i Gästrikland. Detta inom ramen för projektet Smart industri 2.0 och syftet har varit att undersöka processmognad och digital mognad hos dessa företag. Just nu pågår intervjuerna och förstudien förväntas vara klar under 2019. Vill ditt företag ha en genomlysning av er mognadsnivå? Kontakta oss.

 • Det digitala säkerhetsläget hos regionernas små och medelstora industriföretag
  FindIT har under året genomfört en förstudie som har tittat på det digitala säkerhetsläget hos små och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna. Vill du vara med och bidra med ditt företags digitala säkerhetsläge? Besvara enkäten här >

 • Nya, digitala koncept för jämställd och jämlik rekrytering
  Genom ett Vinnova-finansierat förberedelseprojekt har FindIT, tillsammans med Fiber Optic Valley genom RISE, undersökt hur nya, digitala koncept kan skapa en mer jämställd och jämlik rekryteringsprocess. Syftet med projektet var att utmana befintliga normer och strukturer som idag bygger formella och informella rekryteringsprocesser. De tenderar nämligen att exkludera personer med svagare nätverk. Läs mer om Gamifierad metod för normkreativ rekrytering här >
PiiA-utlysning

AVSLUTAT ETT PROJEKT OCH PÅBÖRJAT ETT NYTT

FindITs huvudprojekt Hållbar IT avslutades i december 2019 och den 1 september 2019 startade FindIT upp projektet Säker Virtuell Industri.

Vill du veta mer?

 • Läs mer om resultatet från Hållbar IT här >
 • Läs mer om det nya projektet Säker Virtuell Industri här >
PiiA-utlysning

MODIGA OCH UTVECKLINGSFOKUSERADE FÖRETAGARE I KICKSTART-SATSNINGARNA

Under året har FindIT varit med och coachat åtta företag i digitalisering i satsningen Kickstart GO. Företag som inte riktigt varit redo för coachning, men ändå velat utforska möjligheterna med digitalisering på sina företag har deltagit i Kickstart Digitalisering. Under hösten 2019 träffades sex modiga företagare i samband med seminarieserien som fick dem att utforska sina digitala affärsidéer.

2 SPJUTSPETSPROJEKT BLEV GENOMFÖRDA

FindIT har under år 2019 deltagit i två fördjupande projekt inom personsäkerhet med Internet of Things (IoT) och Machine Learning inom industrin.

 • Projektet SafeIoT gick ut på att undersöka hur vi kan öka personsäkerheten inom industrin. Projektet resulterade i prototyper som är byggda på digitala lösningar med hjälp av IoT.

  Läs mer om projektet här >

 • Deep Process Learning syftade till att visa hur Deep Learning kan användas för att tolka den stora mängd data som genereras i pappersindustrin och därigenom öka automatiseringsgraden.

  Läs mer om projektet här >
PiiA-utlysning
PiiA-utlysning

DIGITALT OCH ENKELT — FINDITS NYA WEBBPLATS

Vårt nätverk är fyllt av intelligenta och engagerade människor med stort intresse för IT och automation. Då fungerar det ju inte att ha en webbplats som i ärlighetens namn varit lite mossig, eller rent utav högtravande. Vi insåg det och gjorde en ny.

Den nya webbplatsen ska underlätta för små och medelstora företag att hitta inspirerande berättelser, evenemang och tips för sin digitaliseringsresa.

Berätta gärna vad du tycker >

TACK!

Under året har vi samverkat med hela vårt nätverk för att kunna bedriva vårt arbete i syfte att skapa konkurrenskraftiga små och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna. Tack till alla våra samarbetspartners för ett lärorikt och utvecklande 2019. Till dig som vågar utvecklas och till vårt innovativa nätverk:

God jul och gott nytt år!

Publiceringsdatum

2019-12-17

Vill du veta mer?

Vi omvärldsbevakar åt dig, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att gå med i vårt nätverk!