Logga

NYHETER

Kundcase bild

ÅRET NÄR DIGITALISERING ÄNTLIGEN BLEV KONKRET

Drygt 230 personer samlades på IT-Forum den 23 oktober för att ta del av de senaste IT-trenderna, inspireras av snillrika idéer och träffa andra som också vill öka kundnytta och produktivitet med hjälp av nya digitala lösningar.

IT Forum

ETT AV VÄRLDENS MEST HÅLLBARA DATACENTER BYGGS HÄR

Microsoft bygger några av världens mest hållbara datacenter i Sandviken och Gävle, både vad gäller konstruktion och drift. Designen av Microsofts svenska datacenter innebär en helt ny standard för Microsoft och är ett steg i företagets arbete för en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp. Microsoft var huvudparter för årets IT-forum och fick därmed både inleda (Mathias Strand) och avsluta dagen (Shannon Wojcik och Brian Marrs). Brian berättade bland annat att Microsoft vill vara en god granne som ger ett mervärde för människorna som bor i Sandviken och Gävle.

It forum
it forum

Brian Marrs och Shannon Wojcik, Microsoft

"VI VILLE BLI BYGGBRANSCHENS GOOGLE"

it forum

Samuel Holmström från Piteå är killen som inte nöjde sig med disketter, gammal IT-utrustning och gnäll vid kaffemaskinen när han började jobba på Lundqvist Trävaru 2010. Han köpte firman och lanserade sin vision: Vi ska bli Google i byggbranschen. Idag omsätter företaget 80 miljoner kronor och ser sig mer som en leverantör av lösningar än en trävarufirma. Med digitala lösningar för både kunder och personal på plats kan Lundqvist Trävaru anställa serviceinriktade människor som inte nödvändigtvis är proffs på träkonstruktioner.

"VÅRA SENASTE REKRYTERINGAR ÄR EN DJ, EN FLYGVÄRDINNA OCH EN TRAFIKLÄRARE"

– Vi är inte längre ett trävaruföretag. Det har skett en identitetsförändring, vilket gör att vi kan attrahera både ungdomar och kvinnor till en bransch som generellt sett är både konservativ och mansdominerad. Våra senaste rekryteringar är en DJ, en flygvärdinna och en trafiklärare, berättade Samuel.

It forum
it forum

Kaisa Suutari, Stora Enso

"ATT ÄNDRA KULTUREN ÄR DEN STORA UTMANINGEN"

Stora Enso och SSAB var också inne på den kulturförändring som krävs för att lyckas med digitalisering. Som stora, globala företag med lång historia ses de ofta som konservativa.

– Vi har funnits i 700 år. Att utveckla ny teknologi är den enkla delen i ett traditionellt företag som vårt. Att ändra kulturen är den stora utmaningen, berättade Kaisa Suutari, Head of Digital Exploration på Stora Enso.

"DIGITALISERING HANDLAR OM ÖKAD NYTTA FÖR KUND"

Maria Germain från SSAB berättade om Smart Steel, det projekt de driver tillsammans med bland andra Sandvik för att hitta en ID-märkning för stål som klarar sig igenom hela tillverkningsprocessen. Precis som Samuel Holmström, poängterade Maria att digitalisering handlar om ökad nytta för kund och egen verksamhet, inte om tekniken i sig.

It forum

Maria Germain, SSAB

Många företag har alltså börjat tänka nytt när det gäller rekrytering. Nya digitala verktyg ger möjligheter att fokusera mer på nyfikenhet, mod att testa nytt och förmåga att förstå vad kunder behöver i anställningsintervjuerna, än på akademiska poäng. Samtidigt finns det en lång rad yrken där det råder brist på kompetens redan idag. Fredrik von Essen från IT & Telekomföretagen berättade att IT-säkerhet, user experience (UX), kunskap om regulatoriska krav och dataskyddsförordning är några sådana områden.

it forum

Fredrik von Essen, IT&Telecomföretagen

– Det finns många buzzwords kring digitalisering och det handlar om att översätta dessa buzzwords till kompetensbehov. Det är en konst idag, berättade han.

NYA DIGITALA SÄKERHETSHOT

Peter Törnqvist från FireEye och Johan Thulin från Combitech pratade om cyberangrepp och digital säkerhet. Båda talade om användarna som det stora hotet. Vi är godtrogna och lätta offer för så kallad social ingenjörskonst (social engineering). Det låter fint, men handlar helt enkelt om att manipulera människor till att lämna ifrån sig konfidentiell information, eller tillgång till företagets system.

it forum

Peter Törnqvist, FireEye

It forum

Johan Thulin, Combitech

José Chilo från Högskolan i Gävle gav oss en blick in i Industri 4.0, sensorer och trådlösa nätverk, medan Maria Lennman och Fanny Lindberg från Accigo pratade om den digitala höghastighetsbana som vi alla klivit på, mer eller mindre entusiastiskt.

– Hur skapar vi hälsosamma arbetsplatser där digitaliseringen ger våra medarbetare energi och utveckling istället för oro, frågade sig Maria.

it forum

José Chilo, Högskolan i Gävle

It forum

Fanny Lindberg och Maria Lennman, Accigo

LYFT BLICKEN OCH VÅGA SATSA!

Många pratade om att våga testa nytt, satsa och våga misslyckas under dagen. Pernilla Lundin från Kontrollbolaget utmanade ännu mer genom att säga att ’en konkurs dödar inte. Den kan vara början på något nytt och bättre’. Hon berättade om sin resa från Sandvik, via Donald Davies & Partners till det Kontrollbolaget.

IT FORUM

Pernilla Lundin, Kontrollbolaget

– Tänk större, gör det enkelt och våga ta detaljdiskussionen med den som försöker skjuta ned din idé. Det gäller att våga stå kvar när det blåser och vara grundad i visionen, var några tips som Pernilla delade med sig av.

ÅRETS NYHETER

Nytt för i år var att alla föredrag skedde på stora scenen. Parallellt med föredragen var det full fart i interaktionsmiljön där deltagarna fick testa nya digitala verktyg. Deltagarna kunde också välja att delta i en eller flera workshops inom områdena digitalisering och kompetens. Johan Bogg från Edugrade, Hasse Andersson och Ella Lind från 100 procent media, samt Stefan Seipel från Högskolan i Dalarna höll i digitaliserings-spåret, medan Region Gävleborg höll i kompetens-spåret.

it forum

Person testar VR hos Sweco i interaktionsmiljön

It forum

Hasse Andersson, 100 procent media

– Som vanligt lyckades FindIT skapa en mycket inspirerande dag med en bra blandning av talare, sa Peter Hellström från Altran, en av de drygt 230 besökare på årets IT-Forum.

it forum

Robot i Altrans monter

It forum

Person testar Hololence hos CGI i interaktionsmiljön

Här kan du ta del av föreläsningarna, talarnas presentationer och mingelbilder:

Inspelade föreläsningar och presentationer

Mingelbilder från IT-Forum 2019

Vill du veta mer?

Vi omvärldsbevakar åt dig, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att gå med i vårt nätverk!