Logga

NYHETER

Kundcase bild

FindIT medlem i nationell cybersäkerhetsnod

RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor - en nationell nod för cybersäkerhet. Nodens arbete ska pågå till 2027. Arbetet finansieras av Vinnova och det koordineras av RISE cybersäkerhetsenhet.

Innovationsnoden för cybersäkerhet
Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för den svenska cybersäkerhetsindustrin och bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer. Detta ska ske genom att samla näringsliv, akademi och offentlig sektor med uppdraget att identifiera, prioritera, initiera och driva forsknings- och innovationsaktiviteter inom cybersäkerhetsområdet. På detta sätt ska även svensk konkurrenskraft och export inom cybersäkerhet stärkas. Dessutom ska arbetet med noden väsentligt stärka Sveriges möjligheter att söka och vinna medel från de forsknings- och innovationssatsningar på cybersäkerhet som görs av EU.

Vad innebär det för FindIT?
FindIT är nu medlem i cybersäkerhetsnoden. Detta bland annat för att skapa nya kontakter inom cybersäkerhet och ta del av den snabba utveckling som sker inom området. Det här är ett viktigt steg för att bättre kunna stötta små och medelstora företag inom cybersäkerhetsområdet.

Kontakt
För frågor om nodens arbete eller deltagande i arbetet, kontakta projektkoordinator Martin Bergling, 070‑982 47 30.

För frågor angående FindITs deltagande i noden kontakta Frank Joy, 026 - 24 07 54.

Publiceringsdatum

2021-01-18

Vill du veta mer?

Vi omvärldsbevakar åt dig, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att gå med i vårt nätverk!