Logga

NYHETER

Kundcase bild

HACKARE VÄRLDEN ÖVER UTNYTTJAR PANDEMIN

Cyberattackerna slår just nu mot samhällets svagaste punkt, sjukhus och leverantörer av sjukhusutrustning. Krisen används också för att skapa phishing mails med uppmaningar från falska offentliga organisationer eller erbjudanden om skyddsutrustning till bra priser. Troligtvis kommer hackarna också dra nytta av de svaga länkar som uppstår när mer arbetsdata än någonsin tidigare flödar från privata hem.

Som vi rapportera om tidigare ligger det i FindITs strategi 2019-2020 att öka den digitala säkerheten hos målgruppen små och medelstora industriföretag i Gävleborg och Dalarna.

För at kunna erbjuda så värdefull hjälp som möjligt har FindIT under 2019 samlat kunskap för att på ett relevant sätt kunna ge rätt stöd till målgruppen.

Tanken från början var att FindIT skulle erbjuda saklig information om vilka brandväggar och antivirusprogram som passar för olika ändamål och företag. Senare skulle det visade sig att endast 10% av cyberattacker stoppas genom den här typen av åtgärder! Vi fick lära oss att 90% av attackerna lyckades genom att vi som människor agerar fel. Företagen i målgruppen har också visat sig vara högt utsatta för cyberhot genom att de inte har samma resurser att slå tillbaka en attack. Ett mindre företag är mer benägna att betala lösensummor för att fort komma tillbaka till normal verksamhet.

Vad händer nu?

Med nya insikter kommer FindIT under 2020 jobba för ett program som tränar människor till ett säkrare beteende. Likt bilkörning ändras trafikreglerna och om vi inte anpassar vår körning utsätter vi oss själva och andra för onödiga risker.

FindIT bjöds in att presentera sina nyvunna insikter i digital säkerhet på SSGs* nätverksträff i Stockholm i tidigare i år. Sara Edin, processledare på FindIT presenterade förslaget att skapa ett träningsprogram som ger ökad medvetenhet för ett säkrare beteende i företagens frontlinjer. Flera deltagare var intresserade av konceptet och FindIT jobbar vidare med att knyta kontakter för att möjliggöra träningen.

Stort tack till alla medverkande

Vi vill passa på att tacka er som svarade på enkäten om den digital säkerheten på ditt företag. Svaren har givit oss bra insikter i vad träningen ska innehålla.

 

Har du frågor kring projektet? Kontakta oss på FindIT.

KONTAKT

Sara Edin
Processledare på FindIT
026-24 02 91
sara.edin@sandviken.se

Frank Joy
Projektledare på FindIT
026-24 07 54
frank.joy@findit-solutions.se


* SSG (Standard Solutions Group) tar tillsammans med svensk industri fram standarder för att finna gemensamma lösningar på gemensamma behov. Tanken är att effektivisera industrin genom starka samarbeten. SSG har också ett nätverk som fokuserar på industriell it och automation.

Publiceringsdatum

2020-05-18

Vill du veta mer?

Vi omvärldsbevakar åt dig, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att gå med i vårt nätverk!