Logga

NYHETER

Kundcase bild

IT-CHEFSNÄTVERKSTRÄFF MED TEMAT "DIGITALA STAMBANAN"

Den 28e maj bjöd FindIT in till en digital nätverksträff för IT-chefer. FindIT har sedan 2006 organiserat nätverksträffar för IT-chefer. Deltagarna har varit IT-chefer knutna till stora industrier i Gävleborg och Dalarna med syftet att lyfta gemensamma viktiga frågor samt att utbyta erfarenheter. FindIT har koordinerat träffarna, medan företagen ställt upp med lokaler och innehåll.

FindIT har nu som avsikt att utveckla detta forum så att det förutom nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan IT-chefer inom de stora industrierna i regionen även kan komma att innehålla moment av kompetensöverföring mellan de stora företagen och de mindre företagen inom regionen. Tanken är också att hitta former för samverkan gällande framtagandet av nya metoder, produkter och kommunikation.

Den 28 maj var det då dags för en ny nätverksträff. På grund av rådande omständigheter var träffen denna gång helt digital. FindITs projektledare och organisatörer Lars Jonsson och Sandro Wijker välkommande alla deltagare och träffen inleddes med en presentation av FindITs nuvarande huvudprojekt ”Säker Virtuell Industri”.

Mikrofonen lämnades sedan över till vår gäst och talare Martin Friis, projektledare för samverkansprojektet ”Digitala Stambanan”, vilket var temat för dagen. Martin pratade om hur ökad digitalisering skapar nya förutsättningar för företag och att vi för att stärka vår konkurrenskraft behöver ansluta den svenska industrin till den digitala marknaden på europeisk och global nivå.

Järnvägen skapade förutsättningarna för industrialiseringen av Sverige, industri 1.0. Nu behöver vi en digital marknad som kopplar samman hela industrin; från råvaruleverantörer, via processindustri och tillverkningsindustri, till konsumenter. D.v.s. en digital stambana skapar förutsättningar för industri 4.0.

Mötet avslutades med en fråga till gruppen om önskemål och förslag på nya intresseområden och frågeställningar. FindIT arbetar kontinuerligt med att erbjuda nya intressanta möten och föreläsningar och ser bland annat fram emot en ny nätverksträff efter sommaren.

Publiceringsdatum

2020-06-03

Vill du veta mer?

Vi omvärldsbevakar åt dig, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att gå med i vårt nätverk!