Logga

NYHETER

Kundcase bild

IT-Forum Connects välkomnade europeiskt deltagande

Text in English below

FindIT anordnade under årets IT-Forum ett helt digitalt nätverksevent, IT-Forum Connects. Det var första gången vi gjorde något liknande och vi använde oss av en plattform vi tidigare aldrig använt.

Det var både spännande och lärorikt och vi är otroligt nöjda med resultatet; 91 personer anmälde sig till eventet vilket resulterade i 43 inbokade möten. De flesta deltagarna var från Sverige, men eventet lockade också till sig deltagare från flera europeiska länder. Vi frågade en av deltagarna, Ondřej Dvořák, VD på COPS Financial Solutions i Tjeckien, varför han valde att delta.

- På COPS tror vi att företag behöver lära sig att reagera snabbare på marknadens möjligheter och hot, med andra ord, bli bättre på att anpassa sig, säger Ondřej. Vi ser också att digitala transformationsprojekt är nödvändiga för att säkerställa att företag nyttjar potentialen hos både människor och teknik på bästa sätt. IT-Forum kändes som ett forum som verkar för just detta och som samlar de människor och företag vi vill komma i kontakt med. Därför tvekade vi inte att delta.

Han berättar vidare att de ofta deltar i den här typen av event, både för att träffa potentiella partners men också för att omvärldsbevaka. På grund av Covid-19 har det inte varit möjligt att delta på fysiska event i år men istället för att ställa in, har de valt att delta på digitala event istället.

Ondřej har deltagit i flera event anordnade på b2match-plattformen och han använder också plattformen för att söka efter intressanta event. Det var så han hittade till IT-Forum Connects.

 

IT-Forum Connects Welcomed European Participation

During this year's IT-Forum, FindIT organized a digital networking event, IT-Forum Connects. It was the first time we arranged a digital matchmaking event and we used a platform we had never used before. This was both exciting and educational and we are very pleased with the result; 91 participants signed up for the event, which resulted in 43 booked meetings. Most participants were from Sweden, but the event also attracted participants from several European countries. We asked one of the participants, Ondřej Dvořák, Managing Director of COPS Financial Solutions in the Czech Republic, why he chose to participate.

- At COPS, we believe that companies need to learn to react more quickly to market opportunities and threats, in other words, become better at adapting, says Ondřej. We also see that digital transformation projects are necessary to ensure that companies make the best use of both people and technology. IT-Forum felt like an event that promotes this and thus would attract the people and companies we want to connect with. Therefore, we did not hesitate to participate.

He further says that they often participate in this type of event, both to meet potential partners but also to keep pace with market trends. Due to Covid-19, it has not been possible to participate in physical events this year, but instead of canceling, they have chosen to participate in digital events instead.

Ondřej has participated in several events organized on the b2match platform and he also uses the platform to search for interesting events. That's how he found IT-Forum Connects.

Publiceringsdatum

2020-11-27

Vill du veta mer?

Vi omvärldsbevakar åt dig, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att gå med i vårt nätverk!