Logga

NYHETER

Kundcase bild

LÄRDOMAR FRÅN DE SENASTE ÅREN BLIR STARTSKOTTET FÖR FINDIT 2020

Hela FindIT:s existensberättigande ligger i att hjälpa små och medelstora företag att öka sin konkurrenskraft med hjälp av industriell IT och automation. Hur gör man det bäst? Avslutskonferensen för Hållbar IT visade att det måste ske på flera nivåer.

Vi slänger oss ofta med begrepp som artificiell intelligens, smarta digitala verktyg, molnlösningar och disruptiva affärsmodeller. Det är ju så spännande och kan verkligen göra skillnad i den globala konkurrens vi lever i. Våra målgrupper tänker dock inte ett ögonblick på digitala mognadsnivåer och gamification. För dem handlar det snarare om maximerad maskintid, ha rätt kompetens på plats och hinna producera det kunderna efterfrågar. Vi har länge levt i högkonjunktur nu och det är sannerligen svårt att se hoten i fjärran.

Sima Valizadeh

Ola Wallberg, Fiber Optic Valley

KONSTEN ATT HANTERA HORISONTEN

– Det handlar om horisonter, beskrev Ola Wallberg, Fiber Optic Valley. Han menar att forskningen, pilotprojekten och alla de nya möjligheterna finns där borta i horisonten och att FindIT måste ha koll på det som finns där. Samtidigt måste vi förstå att våra målgrupper inte alltid ser samma horisont, eftersom den skyms av berg, skogar och dagliga utmaningar. Vi behöver ta avstamp där företagen är idag och hjälpa dem att se de möjligheter som finns i horisonten.

Klarar vi det? Det var vad avslutskonferensen handlade om. Vi är övertygade om att innovation och tillväxt sker när människor träffas. Projektet Hållbar IT har därför handlat mycket om att hitta tillfällen för möten, diskussioner, att lära av varandra och hitta nya samarbeten.

Sandvik

Alla dessa seminarier, möten, events, nätverksträffar och andra aktiviteter har bland annat lett till ett antal projektansökningar för våra företag, företagsutveckling och projekt som har skapat ny kunskap. Gamification- och Elmesaprojekten tillsammans med PiiA är två exempel. Elmesaprojektet har nu gått in i nästa fas där företaget LimeArc Process AB utvecklar sin affärsidé hos Movexum.

– Resultaten är inte alltid så enkla att mäta, men det händer alltid något när människor möts. Jag träffar ofta människor som berättar om idéer som väckts och samarbeten de skapat på FindIT-aktiviteter för flera år sedan, berättade Sara Edin, FindIT.

Sandvik

Sara Edin, FindIT

"FINDIT ÄR EN VIKTIG PUSSELBIT FÖR DEN REGIONALA TILLVÄXTEN"

Anna Beminge Linde på Region Gävleborg beskrev Innovationsklivet och betydelsen av FindIT som IT-kluster.

– FindIT är en viktig pusselbit för den regionala tillväxten. Med sitt nätverk på 1 200 personer från olika företag och organisationer fångar de upp behoven, kopplar ihop dem med lösningar och bidrar därmed till utvecklingen av både företagen och hela regionen, berättade hon.

Anna berättade bland annat om hur samhället och behoven förändras över tid. Ett av målen för Hållbar IT var att ”skapa en IT-inkubator”. Målet sattes 2015 och var relevant då. Idag är IT en naturlig del i allt vi gör och i princip samtliga företag som kommer till Movexum har en koppling till IT. Att skapa en separat IT-inkubator hade därmed varit kontraproduktivt.

– Tiderna förändras och vi behöver alla vara flexibla. FindIT är en mycket viktig del i Innovationsstödprogrammet, men inte som inkubator, berättade hon.

Region gävleborg bild

KONKRETA ERBJUDANDEN TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Hållbar IT handlade mycket om möten, men också om konkreta erbjudanden för företagen i nätverket. Kickstart digitalisering är ett sådant exempel där vi tillsammans med RISE träffade företag och tillsammans började titta på hur digitalisering skulle kunna bidra till deras framgång. Kickstart GO var fortsättningen där företagen fick coachning för att komma vidare med det arbete som påbörjades i Kickstart Digitalisering.

– Utan konkreta erbjudanden skapas inget intresse och då blir det ingen förändring, sa Ola Wallberg.

Avslutskonferens
konferens

Avslutskonferensen var samtidigt något av ett uppstartsmöte för nästa projekt, Säker virtuell industri. Återigen handlar det om att tiderna förändras. Idag kopplar vi upp våra företag och jobbar digitalt, men ligger lite efter när det gäller den digitala säkerheten. Det är där vårt fokus kommer att ligga de kommande tre åren, tillsammans med kompetenstillgång, hållbarhet och, förstås, digitala verktyg. För att komma igång i tanken utmanade FindIT:s säkerhetsexpert, Frank Joy deltagarna på en tävling i IT-säkerhet. Det är nämligen så att små och medelstora företag anses vara enkla mål för cyberattacker.

– Nästan hälften av alla attacker riktas mot små företag och 60 procent av de som drabbas går i konkurs inom sex månader, berättade Frank.

Hans föredrag fick avsluta konferensen och projektet Hållbar IT. Nu tar arbetet vid att planera för de kommande tre åren.

Faktaruta: FindIT

FindIT finns för att höja konkurrenskraften för små och medelstora industrinära företag i Gävleborg och Dalarna. Det gör vi med hjälp av kompetensutveckling och samverkan med näringsliv, IT-leverantörer, akademi och offentlig sektor, men också genom att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

Publiceringsdatum

2019-12-18

Vill du veta mer?

Vi omvärldsbevakar åt dig, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att gå med i vårt nätverk!