Logga

NYHETER

Kundcase bild

NY UTLYSNING VÅREN 2022: DATAANALYS I PROCESSINDUSTRINS VÄRDEKEDJOR

Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

Med processindustri avses processer med kontinuerliga flöden, som exempelvis i stål- eller pappersindustrin. Diskret tillverkning, dvs tillverkande industri, ingår inte i PiiAs fokusområde. Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra genomförbarhetsstudier eller forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på dataanalys i processindustrins värdekedjor. Projekt ska vara av strategisk betydelse för medverkande företag och forskargrupper samt leda till tillväxt och stärkt marknadsställning för Sverige inom processindustrin. Projekten förväntas adressera någon eller några av nedanstående aspekter kopplat till processindustriella utmaningar:

  • Tillgängliggörande av industriella data inom företag eller mellan företag.
  • Affärsmodeller kopplade till att dela industriella data mellan företag.
  • Avancerad analys av industriella data, kopplat till reella behov hos processindustrin.
  • Digital säkerhet och integritet vid delning av data mellan och inom företag.
  • Data som möjliggörare för en hållbar och cirkulär processindustri.

Öppningsdatum: 22 februari 2022
Sista ansökningsdag: 26 maj 2022 klockan 14:00
Senaste beslutdatum: 1 september 2022
Projektstart tidigast: 15 september 2022
Projektstart senast: 14 oktober 2022

Följande två typer av projekt finansieras i denna utlysning:

  • Genomförbarhetsstudie – Upp till 9 månader, maximalt bidrag 600 000 kronor per studie
  • FUI-projekt – Upp till 36 månader, maximalt bidrag 5 000 000 kronor per projekt

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:
Peter Wallin, programchef, PiiA
peter.wallin@sip-piia.se
072-450 07 50

Har du frågor om ansökan? Hör av dig till oss på FindIT.


Sista ansökningsdag

2022-05-26, kl. 14.00

Vill du veta mer?

Vi omvärldsbevakar åt dig, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att gå med i vårt nätverk!