Logga

NYHETER

Kundcase bild

VÄXANDE BEHOV OCH INTRESSE FÖR ADDITIV TILLVERKNING i regionen

Seminariedagen om additiv tillverkning lockade ett 40-tal förväntansfulla företagare till Sandbacka Science Park den 12 december. Regionens experter bjöd in till en halvdag för att introducera tillverkningstekniken för små och medelstora företag. Fokus för dagen var inspiration, nätverkande och ny kunskap genom seminarier, studiebesök hos Sandvik Additive Manufacturing center och en gemensam workshop.

Seminariedagen startade med en gemensam bussfärd till Sandvik Additive Manufacturing Center för ett studiebesök lett av Mikael Schuisky och Charlotte Nisser. Deltagarna fick här en introduktion gällande den additiva tillverkningen som sker på Sandvik. Inom additiv tillverkning utgör själva 3D-printningen endast en del av tillverkningsprocessen. Sandvik betonade att stegen innan, under och efter själva utskriften har betydelse för slutresultatet och företaget arbetar därför i en trestegsprocess: plan it, print it och perfect it.

Charlotte Nisser berättade bland annat om designprocessen och förklarade att den är en viktig del inom additiv tillverkning. Hon menade att de anställda på Sandvik säljer sin kunskap och tillsammans med kundernas önskemål nås önskat resultat och produkt. Användningen av additiv tillverkning som metod ökar och speciellt ledande är den inom branscher som mode, motorsport och givetvis industrin. Efterfrågan på reservdelar tillverkade med additiv tillverkning är hög och ett växande behov av metoden kan tydligt ses av Sandvik.

Sima Valizadeh

Sima Valizadeh, ansvarig för additiv tillverkningsteknik & affärsutveckling Norra Mellansvarige, Sandbacka Science Park

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG KAN DRA LÄRDOM AV STORA FÖRETAG

Väl tillbaka på Sandbacka Science Park inledde Sima Valizadeh med ett föredrag. Här informerades deltagarna främst om fördelarna med additiv tillverkning i Norra Mellansverige.

När man använder 3D-printning så minimerar man tillverkningsstegen, berättade Valizadeh.

Hon förklarade att hennes uppdrag handlar om att hjälpa företag med affärsutveckling samt produktutveckling när det kommer till additiv tillverkning. Tillsammans med idéer från små och medelstora företag och den kompetens som erbjuds stärker de den additiva tillverkningstekniken som finns i regionen

De stora företagen har gjort mycket redan och vi kan dra lärdom av vad de har gjort och slipper göra om deras misstag när det kommer till små och medelstora företag, berättade Sima Valizadeh.

Sandvik

Mikael Schuisky, VP R&D and Operations, Sandvik

MÖJLIGHETERNA MED ADDITIV TILLVERKNING

Under eftermiddagen gick Mikael Schuisky djupare in på de tekniker och möjligheter som Sandvik erbjuder inom additiv tillverkning. Med hjälp av teknikens unika kvalitéer kan företaget skräddarsy sina kunders produkter.

Mikael Schuisky menar att Sandvik, på efterfrågan, arbetar fram en särskild produkt som skräddarsys efter kundens önskemål. På så sätt blir produkten unik. Andra möjligheter och fördelar med tillverkningstekniken är den effektiviserade användningen av material och att snabbare få ut produktvarianter med minskad energiåtgång.

När vi tittar på pulverprocesser i sig så ser man att de är energismarta, berättar Schuisky.

Bild från seminariedag
Bild från seminariedag

Bilden t.v. Martin Nilsson, VD, VBN Components AB

FÄRRE TILLVERKNINGSSTEG OCH MER PRISVÄRD PRODUKTION

Efter Sandvik klev VBN Components Martin Nilsson upp på scenen. Företaget har specialiserat sig på slitstarka material och metaller. Materialegenskaperna hos slitstarka metaller ska vara bättre Vi vet att materialet håller längre, menar Nilsson.

Det är färre steg i denna tillverkningsprocess till ett reducerat pris som dessutom, enligt Nilsson, ger ett önskvärt och hållbart resultat. Med sig hade Nilsson några 3D-printade produkter som deltagarna fick titta på och analysera.

Bild från seminariedag
Bild från seminariedag

3D-PRINTER DEMONSTRERADE PROCESSEN LIVE

Bild på daniel från 3dverkstan

Daniel Ljungstig, VD, 3DVerkstan

På plats i konferensrummet på Sandbacka Park fanns under dagen en 3D-printer som arbetade fram en produkt. Det var Daniel Ljungstig från 3DVerkstan som tagit med sig maskinen till seminariedagen för att demonstrera hur 3D-printningsprocessen går till. Företagets vision är att additiv tillverkning ska bli den mest värdeskapande tillverkningsmetoden detta århundrande. Receptet bakom 3D Verkstans affärsidé ligger i att, med hjälp av kunskap om tekniken och de rätta verktygen, hjälpa sina kunder att lyckas.

Bild från seminariedag
Bild från seminariedag

PRISFRÅGAN POPULÄR UNDER WORKSHOPEN

Bild från seminariedag
Bild från seminariedag

Arrangörerna avslutade dagen med en workshop med temat "Hur går vi vidare?". Under gruppernas redovisningar framkom det att företagen i regionen ser ett behov av re-manufacturing för att exempelvis reparera maskiner i syfte att ge maskinerna längre hållbarhet. En återkommande fråga denna dag handlade om kostnader kring additiv tillverkning. Något som många av deltagarna såg som en utmaning med metoden. Företagen fann även ett behov av kompetensutveckling på högskolor då deltagarna anser att det är viktigt att utbilda alla om ämnet.

EN INSPIRERANDE OCH UPPSKATTAD DAG BLAND DELTAGARNA

Bild från seminariedag
Bild från seminariedag

Under dagens avslutande diskussioner visade det sig att den här typen av event var uppskattat bland deltagarna. Det fanns ett behov av nätverkande, att få se praktiska exempel på tillverkningsmetoden och få ökad kunskap inom området. På frågan vad deltagarna tar med sig från dagen svarade de bland annat: möjligheter, nya insikter, inspiration och problemlösning med hjälp av den växande metoden additiv tillverkning. Flertalet av deltagarna har förhoppningar om att arbeta med tillverkningsprocessen med dess teknik, utmaningar och möjligheter i framtiden.

Publiceringsdatum

2019-12-18

Vill du veta mer?

Vi omvärldsbevakar åt dig, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att gå med i vårt nätverk!