Logga

OM FINDIT

Sveriges små och medelstora industrinära företag är viktiga för Sverige, men de står inför stora utmaningar idag. Digitaliseringen ger visserligen goda möjligheter att förbättra produktiviteten, kundupplevelsen och förutsättningar att skapa nya affärsmodeller. Många företag är dock inte rustade för att utnyttja dessa möjligheter. De saknar ofta nödvändig kompetens och har sällan tid att lyfta blicken och förändra sin verksamhet. Det gör dem sårbara för konkurrens från snabbfotade nya företag nationellt och globala aktörer med billigare tillverkningskostnader.


FindIT finns för att höja konkurrenskraften för små och medelstora industrinära företag i Gävleborg och Dalarna. Det gör vi med hjälp av kompetensutveckling och samverkan med näringsliv, IT-leverantörer, akademi och offentlig sektor, men också genom att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

FINDIT + SANDBACKA SCIENCE PARK = KOMPETENSCENTRUM INOM IT

FindIT och Sandbacka Science Park utvecklas tillsammans för att skapa ett kompetenscenter för digitalisering av industrin. Här samlas företagare, forskare, experter inom olika sakfrågor, entreprenörer, leverantörer och kravställare för att förverkliga idéer, bredda kompetensen och möjliggöra lönsamma innovationer.


Är du redo att börja digitalisera din verksamhet, eller sitter du på en idé som du vill provtrycka på oss?KONTAKTA OSS!


 

Vi jobbar hållbart. Givetvis.

Hållbar utveckling handlar om att ta ansvar. FN:s globala hållbarhetsavtal är integrerade i vårt arbete där vårt främsta fokus är Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer. Övriga mål som går hand i hand med Mål 9 är Mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), Mål 5 (jämställdhet) och Mål 10 (minskad ojämlikhet).

FNs globala hållbarhetsmål