Logga

HISTORIA

FindITs historia börjar som alltid med människor med idéer, visioner och en god portion mod - mod att stå upp för en övertygelse och att stå stadigt när det blåser. Människor som la grunden för FindIT.

Den här berättelsen tar sin början tidigt 90-tal, en tid som präglades av ekonomisk globalisering och hög arbetslöshet. Den digitala revolutionen låg i sin linda. I dessa turbulenta tider var kommundirektör Svante Nord och kommunstyrelsens ordförande Stefan Hedin ute på en tur med bilen och kom att diskutera problemområdet Sandbackavreten i utkanten av Sandviken. Skulle inte det området vara perfekt för ett kontorshotell med fokus på teknik och IT? Herrarna var nämligen rörande överens om att IT var räddningen för Sverige. Vi kan väl säga i efterhand att de var tidigt ute.

1995 sattes spaden i marken för ett bygge som var mycket kontroversiellt i sin orubbliga inriktning på teknik och IT. Två år senare fick Ulrika Malmqvist uppdraget att skapa en teknikpark av Sandbacka Park. Fokus skulle fortsatt ligga på teknik och IT, vilket såväl kommunen som Ulrika fick strida hårt för. Varför inte hyra ut tomma lokaler till vem som helst? Modet att stå upp för en övertygelse och stå stadigt när det blåser, som sagt.

2006: Sug efter samverkan

År 2006 kom en förfrågan från en rad IT-chefer som ville träffas under en dag för att dela information och inspireras. Talare bjöds in från hela landet och ungefär 25 personer träffades på Sandbacka Park för det allra första eventet, som därefter kom att bli IT-Forum. Sedan dess har IT-Forum samlat små och stora företag, IT-leverantörer, akademi och offentlig sektor en dag om året.

I kölvattnet av detta första IT-Forum grundades FindIT, Forum för Industriell IT. Syftet var redan från början att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (SMF) i Gävleborg och Dalarna med hjälp av industriell IT och automation, samt att bidra till framväxt av nya företag, produkter och metoder.

IT-KARTLÄGGNING AV SMF ÄR GRUNDEN

Ända sedan starten har IT-kartläggningen hos regionens små och medelstora företag varit central för FindIT och redan 2011 gjordes den 100:e intervjun. Den bild FindIT har fått fram i inventeringarna ligger till grund för vilka projekt och initiativ som ska drivas.

DEN DIGITALA REVOLUTIONEN HAR TAGIT FART PÅ ALLVAR

I FindITs linda var IT en möjlighet för svenska företag. Idag är digitalisering en självklar del av företag som vill behålla sin konkurrenskraft. I Gävleborg och Dalarna finns många underleverantörer till industrin som har svårt att hinna lyfta blicken och utveckla sitt företag i den takt som krävs för att hålla konkurrenterna från lågkostnadsländer borta. Det är den ekvationen FindIT jobbar med idag, fortfarande med fokus på Industriell IT och teknik, precis som i nittiotalets början.

Precis som då finns människor på FindIT med visioner, idéer och mod. Vi behöver dig också.


GÅ MED I VÅRT NÄTVERK


PROCESSLEDARE GENOM TIDERNA

2019 – pågående

Sara Edin

2013 – 2019

Britta Haag

2011 – 2013

David Murén

1997 – 2011

Ulrika Malmqvist

FindIT logotyp