Logga

IT-FORUM WALKS

@ IT-Forum 2020

Additive manufacturing ON THE ROAD

Additiv tillverkning (AM) har blivit tillgängligt för många på senare år och fungerar perfekt för den som vill testa prototyper, minska miljöpåverkan, snabba på utveccklingscyklerna och förbättra produkterna.

Teknikutvecklingen går snabbt och nya metoder och teknologier utveklas i allt snabbare takt. Industrin har inte råd att bortse från den nya teknikens möjligheter när det gäller produktion och underhåll. För att lyckas krävs kompetens om de olika digitala teknikerna och kunskap kring hur de kan användas inom ramen för Industri 4.0.

I den här filmen berättar Sima Valizadeh och Mattias Andersson om hur man kan använda AM på sin digitaliseringsresa.

Du vet väl att du kan träffa Sima på IT-Forum Connects. Registrera dig på IT-Forum Connects och boka in ett möte!

DIGITAL MOGNAD OCH PROCESSMOGNAD

Vad är nyttan av digitalisering för små och medelstora företag egentligen?

I det här avsnittet reder Lennart Söderberg och Sebastian Sandlund ut begreppen digital mognad och processmognad. Vad är skillnaden och varför är det så viktigt att man som företagare hänger med i utvecklingen?

Lennart berättar bland annat om vikten av att utnyttja potentialen i sitt planeringssystem och kunna mäta och analysera data i realtid.

Du vet väl att du kan träffa Lennart på IT-Forum Connects. Registrera dig på IT-Forum Connects och boka in ett möte redan idag!

SANDVIKEN DATA CENTER ACADEMY

Just nu bygger Sandviken Datacenter Academy upp en unik lösning i Sandviken. Den ska dels säkerställa att den kompetens som Microsoft behöver när de etablerar sig här finns, och dels ska Akademin höja kompetensen för företag, organisationer och privatpersoner generellt i regionen. Satsningen saknar motstycke, inte bara i Sverige, utan i hela världen.

I den här filmen berättar Janne Lissåker och Malin Rogström om vad som håller på att växa fram och vilken nytta det kommer att ge.

Du vet väl att du kan träffa Janne och Malin på IT-Forum Connects. Registrera dig på IT-Forum Connects och boka in ett möte redan idag!

DATACENTERETABLERING - VAD ÄR DET?

En helt ny industri håller på att skapas i Sandviken när Microsoft etablerar sig här.

Vad betyder det för Sandviken och Sandvikenborna - för företag, samhället och arbetstillfällen? Vilka kompetenser behöver vi skaffa oss, vilka har vi redan? Vad betyder det för miljön?

Lyssna på Sara Edin och Sam Cole som träffas vid Tuna industriområde där Microsoft just nu bygger datahallar som ska rymma hundratusentals servrar.

Du vet väl att du kan träffa Sara och Sam på IT-Forum Connects. Registrera dig på IT-Forum Connects och boka in ett möte redan idag!

HÅLLBAR INKLUDERING

Många små och medelstora företag har problem att växa för att de har svårt att rekrytera rätt kompetens.

Samtidigt har vi många nyanlända med lång erfarenhet och god kompetens inom de områden som efterfrågas. Det finns ett glapp här med outnyttjad kapacitet.

I det här avsnittet berättar Ulric Jansson och Farhad Nekouei om projektet Hållbar inkludering som syftar till att matcha behoven hos företagen och de nyanlända som söker arbete. Känner du igen dig i problemet? Du kanske hittar lösningen i den här filmen.

Du vet väl att du kan träffa Ulric och Farhad på IT-Forum Connects. Registrera dig på IT-Forum Connects och boka in ett möte redan idag!

INTELLIGENT DIGITALISERAT UNDERHÅLL

Var gör digitaliseringen störst nytta?

Många skulle svara att det är inom underhållssidan som de största besparingarna görs, inte bara i tid och kostnader, utan även i kvalitet och förutsägbarhet.

Här får du träffa Niclas Björsell och Salim Reza som pratar om hur små och medelstora företag kan dra nytta av projektet Intelligent digitaliserat underhåll som drivs på Högskolan i Gävle. Där kan du som företagare få hjälp både med kompetenshöjning och systemstöd.

Du vet väl att du kan träffa Niclas och Salim på IT-Forum Connects. Registrera dig på IT-Forum Connects och boka in ett möte redan idag!

Om OSS SOM SAMTALAR

Pernilla Lundin

Forskare vid Högskolan i Gävle

Webbsida: Högskolan Gävle - intelligent industri

LinkedIn: Niclas Björsell, Tekniksamverkan

Niclas Björsell

Niclas är forskaren med mer än trettio års erfarenhet från såväl industri som akademi, både nationellt och internationellt. Mätteknik, trådlös kommunikation, automation och prediktivt underhåll är forskningsområden som intresserar honom; framför allt när det gäller att tillämpa forskningsresultaten i industrin.

Idag arbetar han som lektor och vetenskaplig ledare för det strategiska forskningsområdet Intelligent Industri vid Högskolan i Gävle. Han är också ämnesansvarig för elektroteknik.

Hans stora intresse och långa erfarenhet från både näringsliv och akademi har resulterat i mer än hundra artiklar i internationella tidskrifter och konferenser, varav 75 finns registrerade i Scopus (Elseviers databas för citat och sammanfattningar av vetenskapliga artiklar och böcker.)

Pernilla Lundin

Universitetslektor, Mittuniversitetet

Webbsida: Högskolan Gävle

LinkedIn: Salim Reza, Högskolan Gävle

Salim Reza

Hur kan vi använda digitalisering för att utforma produktions- och logistiksystem på ett sätt som möjliggör nya innovationer och som leder till hållbar produktion? Det är en fråga som Salim försöker hitta lösningar på i sin forskning.

Salim arbetar som biträdande universitetslektor i elektronik vid Högskolan i Gävle där han utvecklar och undervisar i kurser som reglerteori och sensorteknik. Just nu ligger fokus i hans forskning på prediktivt underhåll för intelligenta industrier.

Sin doktorsexamen i avancerad röntgenteknik tog han på Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) i Tyskland och på Mittuniversitetet i Sverige.

Pernilla Lundin

Projektledare på IUC Dalarna

Webbsida: IUC Dalarna, Hållbar inkludering

LinkedIn: Farhad Nekouie, IUC Dalarna

FARHAD NEKOUIE

Hållbar inkludering är projektet som löser två behov: dels behöver små och medelstora företag säkerställa kompetensen för att stå sig i den globala konkurrensen, och dels finns det många utrikesfödda med lång erfarenhet från industrin som har svårt att få arbete.

Farhad Nekouei är projektledare i Hållbar inkludering, där industrins behov matchas med rätt kompetens. Han är ingenjör i industriteknik och har jobbat på IUC Dalarna sedan 2016.

I projektet jobbar han med att identifiera utvecklingsbehov, paketera dem i projekt och stödja genomförandet ute hos företagen. Fokus ligger på industriell och regional tillväxt genom konkret utvecklingsarbete ute hos företagen.

Pernilla Lundin

Projektledare och projektcoach

Webbsida: Sandbacka Sciece Park

LinkedIn: Ulric Jansson Sandbacka Science Park

ULRIC Jansson

Med basen i ekonomi med inriktning mot organisation, ledarskap och entreprenörskap har Ulric drivit företag i mer än tjugo år. Det har hunnit bli en hel del erfarenhet inom olika branscher, såsom IT, medieproduktion och utbildning.

Just nu jobbar han på Sandbacka Science Park i rollen som projektstöd och coach i projektet Hållbar inkludering. Där hjälper han till att matcha kompetensbehoven hos små och medelstora företag i regionen med den outnyttjade kompetens som finns hos många av de utrikesfödda som ibland har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

När han inte jobbar återfinns han ofta i skogen på sin mountainbike, eller på padelbanan.

Pernilla Lundin

Affärsutvecklare

Webbsida: Invest in Gävleborg

LinkedIn: Sam Cole

Sam Cole

Sam har sitt ursprung i Storbritannien och har arbetat med med IT och datacenter i hela Europa under de senaste 20 åren, främst inom Enterprise Architecture. Han har en unik inblick i den ständigt växande transformationen från IT på plats till molnbaserade tjänster, vilket han använder för att hjälpa kommunerna att förstå de olika aspekterna och stötta företag som vill etablera sig i regionen.

Målet är att göra Sverige och Gävleborg till en av de bästa platserna i Europa för nästa våg av klimatfokuserade datacenter.

När han inte jobbar ägnar sig Sam åt att umgås med sin fru och två barn, cyklar och springer i den vackra svenska landsbygden.

Pernilla Lundin

Processledare, FindIT

Webbsida: FindIT Solutions

LinkedIn: Sara Edin    FindIT Solutions

SARA EDIN

Sara Edin är den kreativa och samtidigt strukturerade och noggranna processledaren som tror att allt som är byggt av människor går att förstå och förbättra. I grundenn är hon civilingenjör inom maskinteknik med inriktning på industriell produktion och hon har lång erfarenhet från skogsindustri, stålindustri, telekom och eldfast industriellt underhåll.

Genom åren har hon haft varierande roller, men hamnar alltid som spindeln i nätet som vill förstå sambanden och som ser till att det är ordning och reda.

Sara är en skapande person som alltid har projekt på gång, där färg, form och problemlösning är givna ingredienser. Man hittar henne ofta med block och penna där hon sitter och skissar på olika saker.

Janne lissåker

Janne brinner för att utveckla näringsliv och föreningsliv för att på olika sätt öka attraktions- och konkurrenskraften i Sandviken och regionen.

Efter många års erfarenhet från näringslivet där han bland annat varit chef för Investor Relations och externkommunikation i Sandvikskoncernen har han nu tid att driva andra frågor.

En intressant utmaning är att vara ordförande i den nya ideella föreningen Sandviken Data Center Academy, som ska verka för strategisk digital samhällsutveckling och erbjuda utbildning och labbmiljö för företag och privatpersoner.

Pernilla Lundin

Ordförande, Sandviken Data Center Academy

Webbsida: Sandbacka Park - Sandviken Data Center Academy

LinkedIn: Jan Lissåker Sandbacka Science Park

Malin Rogström

Malin är i grunden journalist. Grunden till hennes ledarskapsresa lades på Sveriges Television, där hon i sitt arbete med svt Teckenspråk förvånat insåg att hon bar på fördomar. Den insikten tog bland annat svt-redaktionen från att vara en exkluderande arbetsplats med hög personalomsättning till en prisbelönt arbetsplats där människor trivdes, värnade om varandra och fick förutsättningar att prestera.

Malin har haft globala roller inom industrin, varit chef för verksamhetsutveckling på statliga myndigheter och är nu utvecklingschef inom innovationsstödssystemet. Mångfald och inkludering som förändringsmotor och kreativ kraft genomsyrar hennes arbete liksom att skapa ökad öppenhet, innovation och kreativitet. Hon är en av de få svenskar som nyligen fått certifiera sig i den amerikanska professorn Brene Browns ”Dare to Lead”.

På Sandbacka Science Park handlar uppdraget om att bidra till en ökad hållbar tillväxt genom att fler kan få stöd med att realisera sina innovativa idéer till produkter, tjänster, företag eller service liksom att bygga den spets och expertis som krävs för att stödja företagen i Gävleborgs län på deras tillväxtresa. Hennes övertygelse är att vi i en allt mer digitaliserad värld behöver öva mer på empati och mod människor emellan för att tillsammans skapa modiga ledare och modiga arbetsplatskulturer där fler kan vara med för att bidra.

Lennart Söderberg

Lennart är revisorn som sadlade om och började intresserade sig för hur man kan hjälpa små och medelstora företag att bli mer konkurrenskraftiga. Med en doktorsavhandling från högskolan i Gävle och ett stort intresse för innovation och utveckling i bagaget har han drivit frågan både i eget företag och i offentlig förvaltning i trettio år.

Idag arbetar Lennart på Sandbacka Science Park där han knyter ihop den digitala transformationen med den gröna, alltid med människan i fokus och hela tiden för att hjälpa små och medelstora företag att öka sin konkurrenskraft.

Vad man kanske inte vet om Lennart är att han framgångsrikt tävlade i terräng- och landsvägslöpning som ung och har ett flertal Marathon, Lidingölopp och Vasalopp i benen.

Pernilla Lundin

Projektkoordinator, Vi ställer om

Webbsida: Sandbacka Science Park

LinkedIn: Sandbacka Science Park

Sebastian Sandlund

Sebastian Sandlund är mittfältaren i Gefle IF som förutom att spela fotboll även pluggar sista året på ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle och jobbar som projektkoordinator för ”Vi ställer om” på Sandbacka Science Park.

Den före detta luleåbon är en riktig lagspelare som anser att det nog inte finns någon bättre känsla än att vinna en fotbollsmatch och få dela glädjen med sina medspelare och vänner.

På samma sätt trivs han med att tillsammans med kollegorna på Sandbacka Science Park hjälpa små och medelstora företag i regionen att utvecklas med hjälp av digitalisering. Sebastian är nyfiken och trivs med att hela tiden lära sig nya saker. Han beskriver sig själv som en riktig filmnörd.

Mattias Andersson

Mattias har kallats ”trollkarlen från Alfta” av Elektroniktidningen och är entreprenören som jobbat i elektronikindustrin i över 20 år. Han är grundare till Mtek Industry AB och står även bakom mönsterkortsföretaget Macer.

Mattias har tidigare jobbat på bland annat i Nokia och SCI, byggt fyra fabriker, ändrat layouten på ett 30-tal fabriker, samt digitaliserat och förbättrat produktionsflödet i hela tillverkningsverksamheter. Nyligen har han levererat robotceller till Nokias ”fabrik i en låda” utrustad med 3D-printer.

Hans superkraft är att översätta alla moment i en produktionsprocess till ekonomiska termer. Då blir det väldigt tydligt vad man behöver göra för att optimera produktionen och få upp lönsamheten. En annan styrka är förmågan att få med sig alla medarbetare i förändringsarbetet.

Pernilla Lundin

Vd

Webbsida: MTEK Industry AB

LinkedIn: MTEK Industry AB

Pernilla Lundin

Additiv tillverkning, Sandbacka Science Park

Webbsida: Sandbacka Science Park

LinkedIn: Sima Valizadeh
Sandbacka Science Park

Sima Valizadeh

Sima är ansvarig för teknik och affärsutveckling av additiv tillverkning (AM) på Sandbacka Science Park.

Sima har en doktorsexamen i materialteknik i bagaget och har haft ledande befattningar inom industri, utbildning och akademiskt arbete i trettio år. Hon stöttar små- och medelstora företag, startups och industriföretag med hållbar omställning genom innovationscoaching och affärsmässigt strategiskt analysarbete i samspelet mellan teknik, marknad och affärsmodell i regionen.

Hon brukar beskriva sig själv som en katalysator som förbinder prickarna mellan strategi, taktik, IT, hållbar tillverkningsteknik, innovation och förnyelse. Sima är utnämnd till Sverige ambassadör för International Network for Women in 3D-printing. Syftet med nätverket är att få in fler kvinnor som jobbar med AM.

En favoritsyssla på fritiden är att inte göra någonting alls, men hon gillar också att resa och spela golf.

IT-FORUM 2020 GOES DIGITAL

För många inom branschen är IT-forum synonymt med inspiration, kunskap, spännande möten och affärer. I år blir konceptet lite annorlunda.
Med anledning av att vi inte kommer att kunna samla så mycket folk som vi brukar kör vi helt digitalt i år.

Vi tror att det till och med kan bli ännu bättre än tidigare år.


IT-Forum pågår under
hela oktober 2020.

Online

Kostnadsfritt

IT-Forum är för dig som är intresserad av trender, digitala verktyg för industrin, digital säkerhet, nya affärsmodeller och kompetensutveckling.