Logga

Sök finansieringIERING

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora industriföretag

Här hittar du olika möjligheter till offentlig finansiering i Gävleborg och Dalarna. Finansieringen är uppdelad i kategorierna bidrag, lån och ägarkapital.

AKTUELLA UTLYSNINGAR:

tvv

Automationscheckar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

 • Förbereda en investering i automation
 • Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
 • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
 • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
 • Vidareutbilda personal för omställning till automation

Sista ansökningsdag är 30 juni 2021. Vill ditt företag ha stöd i er ansökan?

Kontakta oss eller läs mer om automationscheckarna här

GÄVLEBORG


BIDRAG

Affärsutvecklingscheckar - digitalisering

Du kan ansöka om stöd för att anlita och köpa en tjänst, samt till att projektanställa en ny kompetens i ditt företag som inte varit anställd i företaget tidigare. För företaget som vill stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering, exempelvis genom att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen, identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer.

Läs mer hos regiongavleborg.se


Konsultcheck - stärk företagets med hjälp av extern kompetens

Ditt företag kan få hjälp att stärka sin kompetens via en konsultcheck. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för ditt företag och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som ansöker om detta stöd. Företagen som kan söka stöd har färre än 250 anställda, är privatägt och bedrivs på marknadsmässiga villkor, samt har verksamhet i Gävleborg.

Läs mer hos regiongavleborg.se


Företagsstöd för miljöinvesteringar i Gävleborg

Stöd kan ges till företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Det kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva.

Du kan söka stöd för stöd för:

 • Investeringar i nya maskiner eller utrustning som är energieffektivare än befintliga. Energieffektiviseringen beräknas utifrån hur mycket energi som sparas.
 • Investeringar som gör att man kan producera mer med samma mängd energi. Energieffektiviseringen beräknas utifrån den ökade produktiviteten, det vill säga hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.
 • Utveckling av energieffektivare produkter och tjänster (miljöteknik). Energieffektiviseringen beräknas utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

Läs mer hos regiongavleborg.se


LÅN

Mikrolån

Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. Mikrolån kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor. Almi Gävledala kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet. Vår kreditbedömning baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter.

Läs mer om mikrolån hos almi.se


Tillväxtlån - för innovativa företag

Almis Tillväxtlån riktar sig till innovativa små och medelstora företag. Lånet kan användas för investeringar eller rörelsekapital. Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet.

Läs mer om tillväxtlån hos almi.se


Innovationslån

Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Lånebeloppet är lägst 50 000 kronor och du kan låna upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet.

Mer om innovationslån hos almi.se


ÄGARKAPITAL

Riskkapital

Riskkapitalinvesteringar i nystartade bolag eller företag som är inne i en tidig expansionsfas. Affärsidén ska vara skalbar, innovativ och möta ett stort kundbehov regionalt som nationellt. Det är också en fördel om företagets innovation har en internationell tillväxtpotential och kan bli Sveriges lovande exportföretag.

Läs mer hos almi invest

DALARNA


BIDRAG

REGIONALT FÖRETAGSSTÖD

Region Dalarna erbjuder drabbade företag möjligheten att få bidrag till extern konsulthjälp för max 20 000 kronor per insatsområde.

Läs mer hos regiondalarna.se

Konsultcheck

Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Du som har ett litet eller medelstort företag och bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor kan söka. Stödet omfattas av högst 150 000 kronor med 50 % bidragsprocent.

Läs mer hos regiondalarna.se


Affärsutvecklingscheckar - digitalisering

Du kan ansöka om stöd för att anlita och köpa en tjänst, samt till att projektanställa en ny kompetens i ditt företag som inte varit anställd i företaget tidigare. För företaget som vill stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering, exempelvis genom att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen, identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer.

Läs mer hos regiondalarna.se


Särskilt investeringsstöd och stöd till företagsutveckling

Investeringsstöd till företagsutveckling riktar sig till investeringar i privatägda små och medelstora företag i hela länet. Bidragsprocenten varierar utifrån behov, men ett företag kan under en treårsperiod få maximalt 1,8 miljoner kronor i bidrag.

Du kan exempel söka stöd för:

 • Byggnader
 • Maskiner
 • Inventarier
 • Produktutveckling
 • Marknadsföring (extra åtgärder)

Läs mer hos regiondalarna.se


Mikrostöd för nystartade företag

Stödet kan sökas av nystartade företag som är högst fem år gamla och har max fem anställda. Mikrostöd ges till mindre investeringar på mellan 20 000 till 60 000 kronor. Stödet kan uppgå till max 50% av investeringen och kan bara lämnas en gång/ företag.

Du kan exempelvis söka stöd för:

 • Maskiner
 • Inventarier som är unika för verksamheten. Inventarier som kan användas för eget bruk, ex. datorer och mobiltelefoner är inte stödbara
 • Marknadsföring
 • Produktutveckling
 • Design

Läs mer hos regiondalarna.se


Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget. Bidraget varierar beroende på i vilket stödområde företaget verkar, ägarförhållande och storlek, samt typ av investering och hur finansieringen ser ut. Region Dalarna beslutar om investeringar upp till 25 miljoner kronor. Du som kan söka har ett litet eller medelstort företag.

Du kan få stöd till "hårda" investeringar, det är till exempel:

 • byggnader
 • maskiner
 • inventarier

 Mjuka investeringar är till exempel:

 • patent
 • licenser
 • forskning och utveckling
 • konsulttjänster och ett första deltagande per produkt i mässor och utställningar

Läs mer hos regiondalarna.se


LÅN

Mikrolån

Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. Mikrolån kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor. Almi Gävledala kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet. Vår kreditbedömning baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter.

Läs mer om mikrolån hos almi.se


Företagslån - lån som utgår från ditt företag

Lånet vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher. Almis Företagslån är företagens motsvarighet till topplån vid bostadsfinansiering. Utgångspunkten är att Företagslånen ska vara ett komplement i företagets totala finansieringslösning där banken vanligtvis är den andra finansiären.

Företagslånet är Almis breda lån som passar för de flesta användningsområden, exempel kan det gälla: en marknadssatsning, en investering i produktionsutrustning eller köp av ett befintligt företag.

Läs mer om företagslån hos almi.se


Innovationslån

Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Lånebeloppet är lägst 50 000 kronor och du kan låna upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet.

Mer om innovationslån hos almi.se