Logga

FIT-Ordlistanullbred

IT-Ordlistan

Pernilla Lundin

Saknar du något ord?


Vi fyller kontinuerligt på med fler ord, men vill gärna ha din hjälp.

Saknar du ett ord? Är det något ord du vill veta mer om? Skicka in ditt ord till oss!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X/Y/Z Å/Ä/Ö

A

Additiv tillverkning (AT) / Additive Manufacturing (AM)

Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod som använder ”lager-på-lager-teknik” och kan användas till såväl prototypframställan som reell produktion. Detta kallas ofta för 3D-printing eftersom det börjar med en tredimensionell datormodell av produkten som ska tillverkas och som sedan ”skrivs ut” i ett stycke och blir en produkt direkt från ritningen till skillnad från subtraktiv tillverkning där man utgår från en existerande komponent som bearbetas till färdig produkt, exempelvis CNC-fräsning och svarvning.

Affärssystem / Enterprise Resource Planning (ERP)

Ett affärssystem samlar all information på en plats genom att koppla samman olika IT-system såsom ekonomisystem, produktionsplanering, kundkontakter, inköp, administration mm. Den samlade informationen ger en helhetsbild av företagets olika processer och underlättar såväl det dagliga arbetet som utvecklingsarbetet.

Algoritm

Algoritm är en matematisk formel som enkelt sagt är en lista med instruktioner och regler som talar om hur insamlade data ska hanteras d.v.s. vad sker när Y möter X? Algoritmer kan till exempel prediktera människors resvanor och utefter det justera prissättning av flygbiljetter. Det kan också styra vad du ser i ditt flöde på sociala medier baserat på vem du är vän med på Facebook eller på vilka inlägg du tenderar att gilla.

Användargränssnitt / User Interface (UI)

Användargränssnitt är det du ser på datorskärmen eller i din smartphone när du använder ett program eller besöker en webbsida. ”Bakom” skärmen finns en programvara eller hårdvara som möjliggör webbsidans funktioner medan användargränssnittet gör det möjligt för dig som användare att navigera och använda webbsidan på ett naturligt och intuitivt sätt. Om du till exempel besöker en webbsida via din dator så presenteras webbsidan på ett sätt som är anpassat för den typen av hårdvara. Om du besöker samma webbplats via en smartphone har gränssnittet anpassats och presenteras på ett komprimerat sätt som passar just din hårdvaras skärmstorlek och egenskaper.

App/mobilapplikation

En mobilapplikation/app är ett tillämpningsprogram för mobila enheter som smartphones eller surfplattor. Det kan vara chatprogram, spel, kalender, mediaspelare och mycket mer. Appar kan enkelt laddas ned och installeras av användaren själv via distributionsplattformar och onlinebutiker.

Artificiell Intelligens (AI)

AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. Exempel på AI är chattbottar, självkörande bilar och röststyrda assistenter såsom Siri, Bixby och Google Assistant.

Augmented Reality (AR)

Augmented reality är en direktsänd betraktelse som kombinerar människans sinnesintryck med datorgenererade intryck. Exempelvis kan det ske genom att man tittar på en historiks plats genom bildskärmen på en smart mobil. På bildskärmen visas då motivet med ett datorgenererat tillägg. D.v.s. den ruin man ser med blotta ögat ses som en datorgenererad rekonstruktion av hur den såg ut innan den blev en ruin.

Automation

Automation betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete.

Automation inkluderar någon form av styrsystem och behöver inte någon människa för att övervaka systemet.

Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering och mycket mer.

B

Bitcoin

Bitcoin är typ kryptovaluta/digital valuta vars syfte är att möjliggöra betalningar över internet utan inblanding från tredje part.

Big Data

Big data är stora mängder data som samlas in och analyseras för att upptäcka trender och mönster.

Biometrisk data

Biometrisk data används för att identifiera en användare genom exempelvis ansiktsigenkänning, fingeravtryck eller ögonscanning. Det blir mer och mer vanligt som komplement till eller för att ersätta traditionella inloggningsuppgifter.

Brandvägg

Brandvägg eller firewall är ett program som skyddar datorer och nätverk från intrång och attacker. Regler för brandväggen kan vara förinställda eller så ställs de in av nätverksadministratören.

Blue Screen / Blue Screen of Death (BSoD)

Blue Screen (BSoD) är något som sker på datorer med Windows operativsystem när ett systemfel uppstår. BSoD innebär att skrämen bli blå och datorn låser sig. I dessa fall behöver datorn startas om för att avhjälpa problemet men i vissa fall krävs fler åtgärder

C

Cybersäkerhet / Cyber security

Cybersäkerhet / cybersecurity är det en samling verktyg, tekniker, riskhanteringsmetoder, utbildning och best practice-teorier vars syfte är att skydda nätverk, IT-system, enheter, program och data från externa hot och attacker.

D

Datacenter

Ett datacenter är en lokal eller byggnad som innehåller ett stort antal serverdatorer och den utrustning som behövs kring dem.

Device

Device är ett annat ord för en enhet som t.ex. en telefon eller surfplatta.

Digitala möten

Digitala möten eller online-möten är möten som sker med hjälp av en uppkopplad dator, smartphone eller surfplatta oavsett var i världen du befinner dig. I digitala mötet kan man samtala med eller utan kameran på, samarbeta, presentera samt dela skärm och dokument. Exempel på verktyg för digitala möten är Teams, Zoom, Skype, och Google Hangouts.

Digital tvilling

Digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att utföra tester i datormiljö som om det vore i verkligheten.

E

E-learning

E-learning är ett samlingsord för fler typer av utbildningar som helt eller delvis bedrivs med hjälp av datorer och internet. E-learning används ofta för att bedriva utbildning på distans såväl inom företag som skola.

Enterprise Resource Planning (ERP) /Affärssystem

Ett ERP-system samlar all information på en plats genom att koppla samman olika IT-system såsom ekonomisystem, produktionsplanering, kundkontakter, inköp, administration mm. Den samlade informationen ger en helhetsbild av företagets olika processer och underlättar såväl det dagliga arbetet som utvecklingsarbetet.

F

Flerfaktorautentisering / multifaktorautentisering

För att stärka säkerheten kring användarkonton kan man kombinera flera olika autentiseringsfaktorer för att få åtkomst. Det kan t.ex. vara lösenord i kombination med en fil på datorn, som i fallet med BankID. Eller genom att kombinera två eller fler faktorer såsom kort, nyckel, pinkod, fingeravtryck, ögon-iris etc.

G

Gamification / spelifiering

Gamification avänder spelelement inom verksamheter som vanligtvis inte kopplas ihop med spelande såsom IT, IT-säkerhet, transport, utbildning eller handel. Genom en ökad interaktion ökar man användarens engagemang och/eller förståelse och kan trigga ett önskat beteende.

H

Hybrid molnlösning

I en hybrid molnlösning kan du enkelt flytta data mellan privata och publika moln. De privata molnen används för exempelvis affärskritisk information där kravet på säkerhet är hög, medan publika moln används för exempelvis företagests webbplats.

Hårdvara / hardware

Hårdvara är det som man kan ta på när det kommer till elektronik och är oftast hårt, såsom datorskärmar, tangentbord och möss. Motsatsen till hårdvara är mjukvara (software).

I

Internet of Things (IoT)

IoT är anslutning av apparater, maskiner, fordon, och annat som inte kan räknas som datorer till internet. Med hjälp av IoT kan såväl människor som maskiner mäta, diagnostisera och styra saker utan att vara på plats, ofta via trådlös kommunikation.

J

K

Klient

En klient är ett program eller en dator som kommunicerar med en server för att köra olika program såsom en PC, surfplatta eller mobiltelefon som är uppkopplad mot internet, vilket gör att den kan köra olika program, s.k. klientprogram.

Kryptovaluta

Kryptovaluta är en digital valuta vars syfte är att möjliggöra betalningar över internet utan inblanding från tredje part. Den mest kända kryptovalutan är Bitcoin.

L

Lokalt nätverk / Local Area Network (LAN)

Lokalt nätverk (LAN) är ett nätverk begränsat till en byggnad, eller en del av eller en grupp av byggnader som kopplar samman datorer som är i närheten av varandra som i ett kontor, en skola eller ett hem. LAN kännetecknas ofta av snabb uppkoppling och hög säkerhet.

M

Machine learning

Machine learning (maskininlärning) är ett vanligt begrepp inom AI (artificiell intelligens) och används ibland istället för begreppet AI. Machine learning nyttjar datorers snabbhet och låter dem testa sig fram till ett sätt att lösa uppgifter. Man kan träna datorer att lösa olika uppgifter såsom att upptäcka och visulaisera mönster i stora mängder data.

Malware

Malware är olika typer av sabotageprogram t.ex. datavirus och trojaner som skapas i skapas för att infektera dina enheter eller IT-system. Det kan ske genom att du klickar på en länk i ett mejl, eller genom olika nerladdningar från internet, USB-minnen, osäkra trådlösa nätverk eller genom att besöka en webbsida som har attackerats.

Migrering

Migrering är när man byter teknisk plattform för ett IT-system. Du behåller dina data och en del eller alla dina program och flyttar (migrerar) data, från en plattform till en annan. Det kan handla om att byta hårdvara, skaffa eller byta molntjänster eller operativsystem.

Molntjänst

Molntjänster tillhandahålls via internet och det du som kund behöver är en enhet t.ex. en dator med en webbläsare. Den funktion, det program eller den tjänst du behöver tillhandahålls sedan genom molnet, över Internet, av en molnleverantör som tar hand om driften. Exempel på molntjänster är MS Office 365, Google Drive, OneDrive, iCloud och Dropbox.

Multifaktorautentisering / flerfaktorautentisering

För att stärka säkerheten kring användarkonton kan man kombinera flera olika autentiseringsfaktorer för att få åtkomst. Det kan t.ex. vara lösenord i kombination med en fil på datorn, som i fallet med BankID. Eller genom att kombinera två eller fler faktorer såsom kort, nyckel, pinkod, fingeravtryck, ögon-iris etc.

N

Nätfiske

Nätfiske (phishing) är ett sätt för kriminella att installera skadliga program på din dator genom att utge sig för att vara någon du litar på. Ofta sker det via ett mejl där du uppmanas klicka på en länk, och genom att klicka på den installerar du oavsiktligt skadlig kod.

O

P

Patch

Patch är en mindre uppdatering av en programvara.

Phishing

Phishing (nätfiske) är ett sätt för kriminella att installera skadliga program på din dator genom att utge sig för att vara någon du litar på. Ofta sker det via ett mejl där du uppmanas klicka på en länk, och genom att klicka på den installerar du oavsiktligt skadlig kod.

Q

R

Ransomware

Ransomware är olika former av skadlig programvara som tar din information (data) som ”gisslan” med hjälp av kryptering. Den skadliga programvaran installeras ofta genom s.k. phishingattacker. För att häva krypteringen och för att datorn ska bli användbar igen krävs användaren ofta på en lösensumma.

S

Serverhall

Serverhall eller datacenter osm det också kallas är en lokal eller byggnad som innehåller ett stort antal serverdatorer och den utrustning som behövs kring dem.

Spelifiering / Gamification

Spelifiering avänder spelelement inom verksamheter som vanligtvis inte kopplas ihop med spelande såsom IT, IT-säkerhet, transport, utbildning eller handel. Genom en ökad interaktion ökar man användarens engagemang och/eller förståelse och kan trigga ett önskat beteende.

T

U

User Interface (UI) / Användargränssnitt

User interface (användargränssnitt) är det du ser på datorskärmen eller i din smartphone när du använder ett program eller besöker en webbsida. ”Bakom” skärmen finns en programvara eller hårdvara som möjliggör webbsidans funktioner medan användargränssnittet gör det möjligt för dig som användare att navigera och använda webbsidan på ett naturligt och intuitivt sätt. Om du till exempel besöker en webbsida via din dator så presenteras webbsidan på ett sätt som är anpassat för den typen av hårdvara. Om du besöker samma webbplats via en smartphone har gränssnittet anpassats och presenteras på ett komprimerat sätt som passar just din hårdvaras skärmstorlek och egenskaper.


V

Virtual reality (VR)

Virtual reality (virtuell verklighet) är datateknik som simulerar verkliga eller inbillade miljöer och vår närvaro och interaktion i dem genom t.ex. VR-glasögon. VR-glasögonen känner av vilket håll man tittar åt och visar bilder i den riktningen, vilket innebar att amn kan se modellen/miljön från olika håll.

Det kan användas bland annat inom undervisning och träning av soldater, piloter och kirurger etc.

Virtuella möten

Virtuella möten är digitala möten där du kan koppla upp dig från en dator, smartphone eller surfplatta oavsett var i världen du befinner dig. I mötet kan man samarbeta, samtala, presentera samt dela skärm och dokument. Exempel på verktyg för virtuella möten är Teams, Zoom, Skype, och Google Hangouts.

W

Webb hosting / webbhotell

Web hosting eller webbhotell innebär att ett företag erbjuder plats på en server för de filer en webbsida består av.

Webinar /Webbinarium

Ett webinar/webbinarium är ett seminarium, föredrag eller workshop som hålls på webben. Det är ett webinar om deltagarna kan ställa frågor och diskutera medan det pågår.

X/Y/Z

Å/Ä/Ö