Logga

Satsningar & projekt

Det händer mycket på FindIT och bland våra samarbetspartners.

Gå med i vårt nätverk och ta del av det projekt som passar just dig och ditt företag!

Bild

Säker virtuell industri

FindITs nya huvudprojekt pågår mellan 1/9 2019 till 30/4 2023 och syftar till att öka konkurrenskraften hos industrinära små- och medelstora företag i Gävleborg och Dalarnas län med hjälp av digitala verktyg. Projektet är uppdelat i två fokusområden:

  • Industrins nya digitala verktyg
  • Digital säkerhet

Fokus ligger på att hjälpa våra företag att utvecklas utifrån deras unika situation. All teknik finns och varje företag är unikt, så det handlar om att identifiera möjligheter och behov, samt hitta vägar för att ta nästa steg.

Status: Pågående

Bild

Intelligent DIGITALISERAT UNDERHÅLL

I samarbete med Högskolan i Gävle ingår FindIT i ett nytt projekt med fokus på möjligheterna med att utföra ett effektivare underhållsarbete i befintliga produktionsmiljöer.

Projektet vill undersöka hur vi kan skapa nya tjänster för underhåll och underhållsplanering, mervärde för produkter och för att skapa en attraktiv arbetsplats för en breddad personalgrupp.

Status: Pågående

Bild

Smart Steel II

Tillväxt i industrin skapas genom att producera värden som kunderna är beredda att betala för. I den digitala utvecklingen kan det innebära nya erbjudanden där produkter blir mer värdefulla genom att lägga till en databaserad tjänst.

Smart Steel är projektet som tillsammans med Sandvik och SSAB utforskar möjligheterna att hitta en ID-märkning som klarar sig genom hela tillverkningsprocessen, från smälta till färdig produkt.

Status: Avslutat

5g för små och medelstora företag

5G är framtiden för mobilnätet och kommer att påverka oss alla, på ett eller annat sätt. Men vilka möjligheter ger ett nät som går tio gånger snabbare idag och hur kan jag som litet till medelstort företag dra nytta av dessa möjligheter? Det är frågor som Arefeh Azadehnia, forskare och masterstudent i elektronik och automatisering vid Högskolan i Gävle undersökt i sin avhandling.

Status: Avslutat

Bild
Bild

hållbar it

Hållbar IT är det huvudprojekt som påbörjades år 2015. Det går parallellt med det nya huvudprojektet Säker Virituell Industri fram till 31/12 2019. Projektets fokus har varit att med hjälp av industriell IT bidra till att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation i Gävleborg och Dalarna. Små och medelstora industrinära företag har varit målgruppen även i detta projekt.

Status: Avslutat

Bild

gamifierad metod för normkreativ rekrytering

Det här är Vinnova-projektet som utmanar traditionella rekryteringsvägar för att skapa en rättvisare arbetsmarknad. Mer än hälften av Sveriges företag uppger nämligen att de använder informella metoder när de rekryterar (exempelvis nätverk och rekommendationer). Det ställer stora delar av arbetskraften utanför arbetsmarknaden.

Går det att göra rekryteringsprocessen mer rättvis med hjälp av gamification? Det ska projektet utforska.

Status: Avslutat

Bild

Kickstart digitAlisering

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka konkurrenskraften hos industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell.

Att delta i en Kickstart ger insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digital teknik erbjuder.

Kickstart Digitalisering är en del av den nationella satsningen Digitaliseringslyftet.

Status: Avslutat

Bild

Kickstart go

KickStart Go är projektet för dig som vill komma igång med arbetet att digitalisera hela eller delar av verksamheten.

Projektet vänder sig till små- och medelstora industriföretag och hjälper dig med framför allt två saker:

  1. Att hitta nya möjligheter utifrån just ditt företags behov
  2. Att koppla ihop dig med rätt expertis

Status: Avslutat

Bild

Smart industri norra mellansverige

Smart Industri är Sveriges strategi för nyindustrialisering. Tillsammans med regionerna i Sverige fokuserar Tillväxtverket på tre stora utmaningar för svensk industri:

  • Att ta vara på digitaliseringens möjligheter
  • Att öka tillgången till rätt kompetens
  • Att främja en hållbar produktion

Status: Avslutat

Bild

Safe IoT

Personlig säkerhet en av de strategiskt viktigaste frågorna för industrin idag. Går det att använda gamification och Internet of Things (IoT) för att öka säkerheten på arbetsplatserna? Tillsammans med Kanthal i Hallstahammar och SSAB i Borlänge och Oxelösund utforskade projektet olika tekniker- Kanthal i produktion och SSAB i kontorsmiljö.

Projektet är nu avslutat men kunskapen finns kvar.

Status: Avslutat

Bild

Deep process learning

Svensk processindustri har en hög automatiseringsgrad jämfört med många andra industrier, vilket gör att mycket data produceras.

Men hur kan man ta vara på all denna data för att öka konkurrenskraften? Det är vad projektet Deep process learning försökte hitta svaren på.

Projektet är nu avslutat men kunskapen finns kvar.

Status: Avslutat

GENOM FINDITS NÄTVERK FÅR DU MER!

Ta del av nyheter, forskning, omvärldsbevakning, eller gå med i något
av våra nätverk, projekt eller andra satsningar!