Logga
Kundcase bild

Gamifierad metod för normkreativ rekrytering

Ett projekt som utmanar traditionella rekryteringsvägar för att skapa en rättvisare arbetsmarknad.

Det är vanligare än man kanske tror att företag rekryterar medarbetare via informativa kanaler, såsom nätverk och rekommendationer. Mer än hälften av Sveriges företag uppger att de använder den metoden när de rekryterar. Det gynnar förstås människor med befintliga nätverk och som redan befinner sig på arbetsmarknaden. Risken är dessutom stor att arbetsgruppen blir homogen.

En formell, normkreativ rekrytering innebär att man söker efter lämpliga kandidater med rätt kompetens utan att ta hänsyn till kön, religion, ålder, sexuell läggning eller annat som inte har med arbetet att göra. Det ger exempelvis nyanlända och människor som står utanför arbetsmarknaden större chans att få ett jobb.

Så hur gör man det? Kan man göra det med hjälp av gamification? Det är vad projektet ska utforska.

Med hjälp av intervjuer och workshops med små och medelstora företag och arbetssökande ska projektet synliggöra medvetna och omedvetna val som görs vid rekrytering av ny arbetskraft. Projektteamet ska också försöka beskriva problematiken på ett tydligt och transparent sätt.

Aktörer med erfarenhet av gamification, digital rekrytering och olika kompetensförsörjare kommer att kopplas ihop med målgruppen för att ta fram en förstudie. Ambitionen är att FindIT sedan ska gå vidare med resultaten i ett mer omfattande innovationsprojekt.

Sandro Wijker på FindIT är projektledare och projektet kommer att drivas tillsammans med Chozen och RISE genom Fiber Optic Valley.

snabba fakta

Gamifierad metod för normkreativ rekrytering

2019-09-02 – 2019-12-31

Vinnova

Sandvikens kommun

Genomföra en förstudie för att hitta nya koncept för digital, jämställd och jämlik rekrytering genom användning av gamificationmetoder.

Vill du utforska möjligheterNA med din idé?

Kanske är din idé redo för att bli ett projekt! Kontakta oss så hjälper vi dig vidare