Logga
Kundcase bild

Intelligent DIGITALISERAT UNDERHÅLL

I samarbete med Högskolan i Gävle startar FindIT ett nytt projekt med fokus på möjligheterna med att utföra ett effektivare underhållsarbete i befintliga produktionsmiljöer. Projektet vill undersöka hur vi kan skapa nya tjänster för underhåll och underhållsplanering, mervärde för produkter samt skapa en attraktiv arbetsplats för en breddad personalgrupp.

HUR

Tanken är att hjälpa företag att sålla ut och räkna fram värdefull information utifrån från data som projektet tar fram. Projektet kommer att undersöka om detta kan genomföras med befintlig data och om några parametrar eventuellt kommer att behöva tillsättas för att öka data-värde ytterligare.

Värdet för företaget ligger i att kunna ge underhållsansvariga en enkel bild över vad som verkligen behöver underhållas just nu och vad komma skall. Högskolan i Gävle vill från sin sida, i och med detta projekt, utveckla de dataprogram som ska kunna hanterar mängder av data på ett snabbt och effektivt sätt.

ARBETSFÖRLAGT LÄRANDE

Tanken är att personal på plats på företagen kommer få ta del av och lära sig om projektets arbete. Projektet kommer att bjuda in till informationsträffar där projektgruppen berättar om vad som händer och vad företag och aktörer som arbetar med underhåll kan lära sig av de nya erfarenheterna från projektet.

Högskolan i Gävle som leder arbetet kommer också ta med sig sin kunskap och erfarenhet från projektet tillbaka till skolan. Där kan då utbildningar uppdateras med verklig information och på så sätt kommer potentiell framtida personal vara insatta i de nya digitala möjligheterna som finns för underhållsarbete.

LÅNGSIKTIGHET

Projektet tror att digitaliseringen kommer ha en positiv effekt på arbetsplatsens attraktivitet.  En del i projektets långsiktiga arbete blir därmed att  utforma beslutsstödfunktionerna så att de är inspirerande och roliga att arbeta med.

VILL DU VETA MER?

Kontakta Sara Edin på FindIT så berättar hon mer!

Ring Sara Maila Sara

snabba fakta

Intelligent digitaliserat underhåll

2020-01-01 - 2022-12-31

Europeiska regionala utevcklingsfonden, Region Gävleborg och Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Genom digitalisering skapa ett effektivare underhåll och kompetenshöja befintlig och potentiell personal.

Små och medelstora företag i region Gävleborg ska öka konkurrenskraft och sysselsättning.

Vill du utforska möjligheterNA med din idé?

Kanske är din idé redo för att bli ett projekt! Kontakta oss så hjälper vi dig vidare