Logga
Kundcase bild

Säker virtuell industri - huvudprojekt

Projektet Säker virtuell industri skapar goda förutsättningar för små och medelstora industriföretag i Gävleborg och Dalarna att växa med hjälp av digitalisering och ökad digital säkerhet. Digitalisering kan innebära att företag tillämpar nya digitala verktyg för industrin. Digitalisering av företag bidrar nämligen till:

· Ökad konkurrenskraft
· Kortare ledtider
· Effektivare produktion och kundhantering
· Större kundnytta och nya affärsmodeller
· Ökad flexibilitet
· Ökad säkerhet 

Den digitala utvecklingen ställer nya krav på alla företag. Bland annat behöver de hitta nya sätt att tänka och arbeta på. Här spelar digitala verktyg en viktig roll. Projektet kommer att fokusera på två områden:

  • Industrins nya digitala verktyg
  • Digital säkerhet

Fokus ligger på att möta våra företag där de står idag och utvecklas därifrån. All teknik finns och varje företag är unikt, så det handlar om att identifiera möjligheter och behov, samt hitta vägar för att ta nästa steg. I takt med att den digitala utvecklingen ökar, ökar också behovet av digital säkerhet. Det är därför en lika viktig del av projektet.

Samarbete är en viktig framgångsfaktor

Projektet ska arbeta över regiongränserna och bidra till ett ökat samarbete mellan olika företag och IT-aktörer, det vill säga högskolor, forskning- och utvecklingsinstitut, klusterorganisationer med IT-kompetens med flera. Sådan samverkan kan skapa gnistor i utvecklingen så att nya idéer och innovationer kan växa fram.

Så ska vi jobba

Projektet ska koordinera kostnadsfria nätverksträffar, seminarium och workshops kring digitala verktyg och digital säkerhet för att stärka våra företag i regionen. För att skapa högre innovationskraft och rekryteringsbas kommer projektet också att verka för att branschen blir mer jämställd och får ökad mångfald.

Här kan du läsa mer!


snabba fakta

Säker Virtuell Industri

2019-09-01 – 2023-04-30

Tillväxtverket med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Region Dalarna

FindIT, Sandbacka Science Park, Sandvikens kommun

Digitala verktyg ska få små och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna att växa, med starkt fokus på digital säkerhet.

Vill du utforska möjligheterNA med din idé?

Kanske är din idé redo för att bli ett projekt! Kontakta oss så hjälper vi dig vidare