Logga
Kundcase bild

Smart industri Norra mellansverige

Smart industri är Sveriges strategi för nyindustrialisering.

"Små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Digitaliseringen driver på förändringstakten. För att klara den globala konkurrensen behöver företagen effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer, exempelvis genom digital teknik och automatisering. De företag som inte förnyar sig och kan attrahera den kompetens de behöver, nu och i framtiden, riskerar att slås ut."

Så beskriver Tillväxtverket bakgrunden till Smart Industri - Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Tillsammans med regionerna i Sverige fokuserar strategin på tre stora utmaningar för svensk industri:

  • Att ta vara på digitaliseringens möjligheter
  • Att öka tillgången till rätt kompetens
  • Att främja en hållbar produktion

Målen för projektet Smart Industri Norra Mellansverige är:

  • Implementerad handlingsplan för Industriell omställning
  • Ökad effektivitet i kommunikationen nationellt och internationellt
  • 3000 skolungdomar upp till åk 9 ska attraheras av industrin
  • 15 processmogna företag inom digitalisering, 15 processmogna företag inom kompetensförsörjning, 15 processmogna företag inom hållbar produktion
  • Undersökta förutsättningar för testbädd 3DAM och Resurseffektivitet, två ansökningar till Strategiska innovationsprogram eller EU-fonder (Vanguard)

Läs mer om projektet här.

snabba fakta

Smart industri norra Mellansverige

2019-01-01 – 2020-11-15

Tillväxtverket

Region Dalarna i samverkan med Region Gävleborg, Region Värmland, Fiber Optic Valley AB, Sandvikens kommun/FindIT, stiftelsen Compare och IUC Wermland AB/Stål & Verkstad.


Att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag som bidrar till att stärka innovationsklimatet och den industriella omställningen i Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna och Värmland).

Vill du utforska möjligheterNA med din idé?

Kanske är din idé redo för att bli ett projekt! Kontakta oss så hjälper vi dig vidare